Att utföra magi

John_William_Waterhouse_-_Magic_Circle

Magisk Cirkel av John William Waterhouse

Vad är magi?

Man kan undra vad magi är? Det är den återkommande frågan. Jag kan bara svara på den utifrån mig själv.

Jag definerar magi såhär: Att skapa fysiska förändringar utanför sig själv i enighet med sin vilja.

Att manifistera resultat.

Den stora konsten har häxkonst även kallats. Konsten har flera olika grenar, skolor och traditioner och heter olika saker. Alla lika men ändock så olika. Bakom dom ligger kultur, trosuppfattningar, släktled och olika magiska system. Men det är ändå den stora konsten att resa, manupilera och förstå. Det är svårt att veta vilken skola man ska stola sig på. I slutändan bör man ändå hålla sig till en, även om man har fördjupat sig i flera för att finna det som är rätt för en själv- och införskaffa månsidig kunskap. På det viset får ens kunskap substans och mening. Man når inte insikt genom att läsa sig till den – det kallas bara information. Insikt når man genom verklig praktik, tid och fördjupning.

Svart magi, vit magi och lagen om tre

Jag tror inte på lagen om tre, men jag tror ändå att man bör eftersträva till att bli en bättre person och utvecklas. Så om du inte skulle kunna sparka på en liggande människa framför andra så ska du inte heller förbanna den, det vore bara fegt att gömma sig. Och ibland beroende på situation är kanske ett mörkare arbete högs nödvändigt och  fullt legitimt.

Magi, häxkonst, trolldom är en manupilation och du bör rena dig själv efteråt vid vissa tillfällen. Och låta din moral och etik guida dig i vad som är rätt och fel. Det är även bra att rena sig regelbundet och konsekvent, dock utan att bli paranoid.

Som jag ser det har magi ingen färg. Det finns inte vit magi och det finns ingen svart. Det finns bara och beroende på vad det riktas på och används till symboliserar resultatet. Alltså, det är utövaren som sätter ”färgen”. Avskyvärda handlingar och skada får personen själv stå för.

Läs mina tankar om Karma i kombination med magi utövande HÄR

Måste man ha en säregen talang?

Det finns de som hävdar det. Och jag har kommit att lyssna på dom. Men då måste man även förstå att talang och fallenhet inte är synonymt med framgång. Vissa har talang för att sjunga, författa eller måla. Men det betyder inte att de ska strunta i att öva och lära sig. Bara för att man har talang betyder inte att man är fullbordad. En medelmåtta kan med övning, seriös skolning och praktik gå om en talangfull person. Precis som i alla konstformer kan man, låt oss säga, införskaffa talang genom att övning, tid och beslutsamhet eller en pakt med de störe makterrna. Att praktisera magi borde precis som i specifika konstformer eller yrken kräva just skolning. Å andra

Häxrytt

Häxrytt

sidan saknar man helt talang och fallenhet kan man inte heller utvecklas vidare. Det viktigaste är att följ sitt instresse,ha skinn på näsen, ha starkt tro på sin egen förmåga och så får man ta resten allt eftersom.

Sen vill jag också påpeka att bara för att man har en mystisk facination för häxkonst, magi, gudinnor och schamanism betyder inte per automatik att man på något sätt har en förmåga eller gåva av den karaktären. Men den facinationen och intresset kan göra att man vill och orkar följa vägen ut, ofta har vi ju en gåva eller fallenhet för det som vi intresserar oss för.

Ett Kall

Jag tror att denna gren av trosuppfattning kan vara väldigt lockande för dom som söker gudomlig kontakt, en stark tro. Men jag tror inte att en mystisk facination av ett gudomligt väsen betyder att man är kallad av guden. Liknande prästerskapet där somliga är kallade av gud och somliga endast är teologiskt utbildade i seder, historia och bruk. Jag skulle tro att ett kall märks och oftast inte sker på ens egna initiativ även om det för personen som är kallad kan bli en nästintill omöjlig sak att förvägra. Men det är bara vad jag tror.

Häxkonst behöver inte vara en religiös fråga eller ställningstagande, precis som gudadyrkan inte behöver bli häxkonst. Skilj på Hedning, Gudinnedyrkare, Wiccan, häxkonstutövare, Naturmedicin intresserad eller uttråkad-drömmare.

witches-sabbat

Häxor på sabbat

Hur utvecklas?

Inte heller är det enkelt att utöva häxkonst även om en besvärjelse verkar okomplicerad i sig. En trollformel ”spell” är endast ett recept, man måste veta vad ingredienserna gör för att förstå och veta hur kakan skall smaka. För att lyckas bör du ha kännedom om en rad olika saker för att nå förståelse. Varför används det här i den här besvärjelsen? Hur och varför kastar man en cirkel? Det är frågor du bör veta svaret på, eller försöka finna kunskap om. Kökshäxeri och en början på ett eget Magiskt apotek hemma är en av ingredienserna. Jag rekommenderar också starkt att försöka förstå var informationen kommer ifrån, exempelvis ”hur ser denna tradition/religion på kosmos sammansättning”?  Och ta sig en ordentlig titt på Animism.

Jag listar kort några få diciplinära övningar, som en början på traven:

Att lära sig meditation är viktigt då utövandet av magi kräver att du är klarsynt, avslappnad och fokuserad samt brukar det gå hand i hand med andlig utveckling. Detta skapar ett mer ordnat sinne som inte bara förvirrat irrar runt med tankar. Fokus och medvetande.

Du måste lära dig visualisera saker tydligt i ditt inre Visualisering är en början på flera nästkommande övningar så som, meditationsresor, astralprejection. Då man i många övningar måste visualisera först, tills den riktiga upplevelsen infinner sig. Jag tänker på visualisering som fokuserad kontroll av tanken då man säger till den vad den ska se osv.

Träna meditation och olika avslappningsövningar (knip en muskelgrupp i taget och släpp fungerar bäst för mig) en liten stund om dagen, det är svårare än du tror. Börja även träna på att visualisera. Ställ något föremål framför dig och försök att se föremålet klart och tydligt när du blundar, tills det existerar självständigt inom dig.

Blanda dock inte ihop visualisering, din egna fantasi, meditationer med astralresor, andliga upplevelser, drömmar – dessa sinnestämningar är olika och bör ses som det.

För att återkomma till fantasi – det är en kreativ kraft. En kraft som skapar och ett alldeles nödvändigt moment i alla konstformer. Men den bör inte missbrukas i att uppleva och se det man vill uppleva och se..

Många utövare har ett altare med en samling av föremål. Det behövet inte vara särskilt komplicerat alls, det kan vara en byrå, litet bord eller liknande där du har dina magiska ting. Det är även din arbetsplats och måhända även den platsen där du visar vördnad och dedikation till gudomen du tillber eller dina förfäder. Många har olika altare för olika ändamål.

Jag rekommender också att skaffa en grimoire och/eller book of shadows. I dom för du antekningar om de meste som rör magin (jag har en vanlig anteckningsbok som heter ingenting). Dina tankar, övningar, framgångar, ritualer, besvärjelser, info, hur du tänkte när du gjorde si och. Glöm inte heller att beskriva hur du la upp, tänkte, kände och varför du valde olika ingredienser i en trollformel du själv skapat eller lånat av någon annan. Skriv även upp resultatet av trolldomen (kortsiktigt och långsiktigt), det bör ha gjort en skillnad inom ungefär 3 månader eller gett indikationer på att det har rört sig. Jag använder vanliga anteckningsböcker.

Senare kan du återkomma och läsa om det, korrigera och förnya.

Intuition och spåkonst

Intuition och spåkonst är inte nödvändigtvis det samma som magi eller häxkonst. Spåkonst kräver studier, tid och tålamod. Personligen tycker jag om Tarot, Lenormand och att spå i kaffesump men du kan även prova runor, spå i handen, kristallkula eller i-ching. Intuition är någonting alla har vissa mer andra mindre. Men du kan utveckla den förmågan genom att lyssna till ditt inre och öva. Någon slags spåkonst är viktigt att försöka lära sig, annars kan man inte diagnotisera sitt magiska utövande.

Det är viktigt att bygga en relation till spåkonsten du har valt, lära dig vad varje kort (om du har valt tarot) betyder i vardagen och inte bara som text i boken. På det viset kommer du att kunna tyda spåkonsten mer korrekt och bli mer mottaglig för de meddelanden spåkonsten kan avslöja dig. Än en gång, detta tar tid och grundar sig på praktik.

Jag vill avsluta detta inlägg med att säga att övning i dessa ovannämnda saker lönar sig, nyckeln är en sak i sänder. Det kan ta lite tid och du kan tappa suget ibland men nyfikenhet och vetgirighet är nyckeln till framgång.

Under fliken Gratis Litteratur har jag skrivit om flera böcker jag tycker är bra och som jag rekommenderar om man är ny på vägen.

Lycka till//Häxhem

Annonser