Meditera och öppna upp ditt tredje öga med Trakata!

Trataka som på sankrit betyder ”att se, eller att blicka” är en form av meditation som främjar de  Clairevoyanta gåvorna, dvs hjälper till att öppna upp det tredje ögat och främjar koncentrationsförmågan.

En enkel övning är att tända ett ljus och stirra in i lågan i ungefär 5 minuter utan att blinka, en gång dagligen sittandes rakryggad. Ljuset ska placeras på ett ungefärligt avstånd av 30cm i ögonhöjd, se upp för drag då man vill ha en ostörd låga.

Andas långsamt och metodiskt, ett ankelt sätt att behärska andningen är att räkna in sina andetag, räkna andetagen utan att forcera dom på något vis, räkna upp till 8 och börja sedan om på 1. När man tappar koncentrationen och andra tankar börjar ta över kan man återkomma till att räkna in andetagen och finna tomheten. Efter övning behöver man inte räkna in sina andetag mer.

När man har gjort detta i fem minuter dagligen och har kommit till en punkt då man inte besväras av blinkningar, fokusbryt eller rinnande tårar utökar man med den daliga övningen med 5 minuter, så kan man hålla på tills man kommer till 20-30 minuters sittning om dagen. Detta sätt är något annurlunda mot wikipedias övning, men det är sättet jag ska prova.

Såhär skriver Wikipedia om Trakata:

Trāṭaka (Sanskrit n. त्राटक trāṭaka, tratak, trataka: ‘to look, or to gaze’) is the practice of staring at some external object. This fixed gazing is a method of meditation which involves concentrating on a single point such as a small object, black dot or candle flame. It is used in yoga as a way of developing concentration, strengthening the eyes, and stimulating the ājňā chakra.

In its first stage, the practitioner fixes his attention on a symbol or yantra, such as the Om symbol, a black dot, or the image of some deity, and stares at it, paying attention to each thought and feeling as it arises, and letting them go, so that the mind is completely absorbed in the symbol. The practice continues until the eyes begin to water, at which point they are closed, and relaxed.

The second stage is staring at a candle flame. The practice is the same up until the eyes begin to water, after which the eyes are closed, and the yogi tries to concentrate on the after image, and hold it for as long as possible. At first, it will be a real after-image, but later, it will exist only in the mind’s eye, and the exercise in concentration comes from trying to maintain it there for a long period of time.

Trataka is supposedly the technique which sādhakas use to develop psychic powers. Tratak on one’s own mirror image is considered to be extremely powerful, but without a guru‘s assistance it is said be dangerous to attempt. Occasionally tyros, misguided or under the influence of drugs, will attempt to look directly at the sun, with the foreseeable consequence of permanent central blindness.

As we are able to cease the restlessness of eyes seeking something or the other, by fixing its gaze, the restlessness of mind too comes to a halt.[1]Trāṭaka is said to enhance the ability to concentrate. It may increase the power of memory and bring the mind in a state of awareness, attention and focus.[2] This exercise acts on the centers olfactive and optical, it stimulates the nervous system.[3] It is said to control of ciliary’s reflex and stimulate the pineal gland

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%81%E1%B9%ADaka

Jag tänkte själv prova den fösta ovanstående  metod, just för att när jag skådar i spegel eller övar på att se auran har jag problem med att inte blinka och hålla kvar ”den där blicken”, så fort jag blinkar så tappar jag hela synen och fokuset och måste börja om.

Det här med att blicka på ett visst sätt på objekt och i speglar utan att blinka var någonting jag övade på i tonåren när jag var uttråkad och inte kunde sova, efter ett tag upptäckte jag att man kunde börja se.. tja ”annat” men jag hade alltid svårt att hålla kvar synen tillräckligt länge, dags att återuppta träningen =)

Förslagvis kan man använda en färg eller ett invigt ljus för Öppna-upp-tredje-ögat-ändamål, men det duger gott med ett helt vanligt ljus också

Förslagvis kan man använda en färg eller ett invigt ljus för Öppna-upp-tredje-ögat-ändamål, men det duger gott med ett helt vanligt ljus också

Annonser