Själens aspekter i folktro, blodet och makten

Just nu sitter jag med fler funderingar än med svar, inte heller kan jag än få pusselbitarna helt på plats men det kittlar i tanken, helt klart.

Blodet, makten, den biten av livssjälen som lever där i, det är ju högst intressant faktiskt. Att blod är livskraft är ju ren logik, att blod ger livskraft även så, det kan nog de flesta som har haft ett riktigt lågt HB och fått blod på sjukhuset gå i god för. Men den mystiska, den övernaturliga kraften, att en bit av vår själsaspekt sitter i blodet, makten,magdan,livssjälen – det är inte någonting jag har tänkt tillräckligt djupt på. Inte heller har jag läst litteratur som har uppenbarat ett annat sätt att se på själen så ingående.  Jag menar, nuförtiden när man läser om själen, eller pratar om själen, då syftar man oftast på det högre jaget, det menatal och känslomässiga, aldrig på just det fysiska, eller den delen som kan tänkas bo i den fysiska vätskan.

Några ”varför” blev plötsligt lite klarare.

Sen är det skönt att läsa en religionshistoriker som inte är så torr (sidoläser en ganska tung & torr bok om religionshistoria) men inte heller baserar en hel bok på personliga upplevelser, selecterad fakta etc

Annonser