Ställ ditt personliga horoskop gratis på Svenska

Astroguide.se kan du ställa ett personligt horoskop gratis. Detta är inget nytt under solen men det är inte ofta fullständiga sidor finns på Svenska. Prova.. astrologin är viktig både på ett personligt plan och i magiskt arbete. Säkerligen har ni redan upptäck (eller är helt införstådda) med hur kristaller, gudomar och makter, växter, veckodagar och timmar anses höra under respektive planet i.o.m de egenskaper och makter planeterna representerar. Eller influerar oss med.

Det är högst användbart att veta hur planeterna står inför en planerad ritual eller besvärjelse, då kan man få en hint av vilka energier/makter som dominerar just då

Det är högst användbart att veta hur planeterna står inför en planerad ritual eller besvärjelse, då kan man få en hint av vilka energier/makter som dominerar just då

Mitt Horoskop:

Nyckelord – Ande
Solen är grundpositionen i ens horoskop. Solens plats i zodiaken är mycket viktig och den påverkar hela din personlighet. Soltecknet visar ditt innersta och verkliga jag och din vilja. Den är din medvetna sida och din utåtriktade personlighet.

Tillsammans med Månen och Ascendenten bildar Solen den treenighet som delar på personens jag i horoskopet. Dessa tre är därför de mest avgörande för hur du är som person.

Tillhör gruppen – Personliga planeter
Deras påverkan är stor i det personliga horoskopet då de står för hur vi är som enskilda individer och hur vi agerar.

Kräftan är känslig och mottagliga för intryck. Deras mottaglighet gör att deras sinnestämningar kan växla snabbt. De är samtidigt reserverade och ibland rädda för att vissa upp sitt stora känsloregister. De har ett stort behov av att ta hand om andra, de bryr sig och fäster sig lätt vid andra, är försiktiga och mjuka. De är ofta beroende av bekräftelse på att de duger och de har ibland problem med självförtroendet eller att de tar sig själva på ett lite för stort allvar.Kräftor behöver trygghet och skaffar sig det genom att ha ett ombonat hem, omger sig med mycket saker eller håller fast vid gamla minnen. De älskar god mat, är oerhört fantasifulla och de är fulla med idéer och inre bilder. De har mycket gott minne och har svårt att släppa ifrån sig vare sig vänner, älskade, saker eller en idé.Kräftan kan ofta visa sig upp ett kallt och hårt yttre men detta är bara ett skal och innerst inne flödar känslorna, den känsliga kräftan är bara rädd för att bli sårad eller för att känna sig otrygg. De tar sällan första steget utan avvaktar och väntar på att den andre skall ta initiativet. Trots reservation och blyghet så gillar kräftan att stå i centrum. Om den får rätt uppmärksamhet kan kräftan då krypa ut ur sitt skal och blomma upp, skratta och visa upp en mycket spontan sida.

Kräftan är mycket romantisk, godhjärtad och oftast en väldigt bra förälder. Kräftan är försiktig i kärlek för att inte bli sårad. Kräftan söker efter ett varaktigt förhållande och när de väl inlett ett förhållande gör den allt för att hålla fast vid sin partner.

Lämpliga yrkesval: Allt där de får sköta andra, ex. sjuksköterska, lärare, kurator, eller yrken som har anknytning till sjön, ex. fiskare.

Känsligaste kroppsdel: Bröstkorg.

Du är Lejonet i Månen

Nyckelord – Själ
Månens placering är nästan lika viktig som Solens och ofta visar Månens placering en helt annan personlighet än ditt soltecken. Månen visar dina känslor och känslomässiga reaktioner, ditt undermedvetna jag och hur du upplever och omedvetet reagerar på din omgivning!

Obs! Efter ascendenten och medium Coeli ändras måntecknet snabbast den byts ca 1,5 gånger per dag så bara en timme fel på din angivna födelsetid kan ge ett helt annat stjärntecken.

Tillsammans med Solen och Ascendenten bildar Månen den treenighet som delar på personens jag i horoskopet. Dessa tre är därför de mest avgörande för hur du är som person.

Tillhör gruppen – Personliga planeter
Deras påverkan är stor i det personliga horoskopet då de står för hur vi är som enskilda individer och hur vi agerar.

Lejonet visar gärna sina känslor med stor dramatik och inlevelse, ju mer publik desto bättre. Lejonet har svårt att erkänna att den har fel och kan vara barnslig och tjurig om den inte får igenom sin vilja igenom. Men lejonet är också mycket generös, rolig och tillgiven om den bara får uppmärksamhet och uppskattning.

Du är Kräftan i Ascendenten

Nyckelord – gestalt
Ascendenten är den punkt som vid just ditt födelseögonblick är på väg upp över horisonten i öster. På latin betyder också namnet ascendenten stigande. Den står för din yttre gestalt dvs. vem du på ytan verkar vara och vad andra först lägger märke till hos dig. Det är också det intryck du vill göra på andra och vem du utger dig för att vara. Obs! denna punkt ändras så fort som 1 grad på 4 minuter vilket betyder att den passerar igenom alla stjärntecken på en och samma dag så om man inte vet helt exakt klockslag blir den helt fel och då är det bättre att inte ta hänsyn till denna.

Tillsammans med Solen och Månen bildar Ascendenten den en treenighet som delar på personens jag i horoskopet. Dessa tre är därför de mest avgörande för hur du är som person.

Tillhör gruppen – Personliga punkter 
Deras påverkan är liksom de personliga planeterna stor i det individuella horoskopet.

Kräftan är alltid artig och omtänksam och verkar vara en varm person. Kräftan vill inte bli ovän med någon och försöker därför anpassa sig fast ändå få med sin egen åsikt.

Du är Fiskarna i Medium Coeli

Nyckelord – Självuppfattning
Medium Coeli är den punkt som vid just ditt födelseögonblick står högst på himmeln. På latin betyder namnet mitthimmel. Den står för hur du uppfattar dig själv och hur du tror att andra uppfattar dig. Detta betyder inte att du verkligen alltid beter dig på detta sätt men ofta förklarar du dina handlingar utifrån MC dvs. jag gjorde så för att jag är så lättretad, känslig osv…

Obs! Vet du inte exakt klockslag blir denna punkt liksom Ascendenten helt fel och då är det bättre att inte ta hänsyn till den.

Tillhör gruppen – Personliga punkter 
Deras påverkan är liksom de personliga planeterna stor i det individuella horoskopet.

Fisken ser sig själv som något av en drömmare och konstnärssjäl. Fisken tycker att den är en mycket god lyssnare genom sin förmåga att verkligen kunna sätta sig in i andras problem och känslor. Fisken känner sig ofta oerhört känslig och lättsårad vilket gör att den kan spela upp en fasad för att dölja sina verkliga känslor. Ibland känner sig fisken förvirrad och opraktisk men på något sätt brukar den på sitt eget lilla orationella sätt tillslut få löst det hela. Fisken tror att andra tycker att den är en varm, medkännande och kreativ om än något snurrig person.

Du är Kräftan i Merkurius

Nyckelord – intellektet
Merkurius står för all slags kommunikation, den påverkar ditt sätt att tänka och hur du uttrycker dina tankar och idéer. Tar du det lugnt eller hetsar du dig fram mot ditt mål osv. Den visar ditt intellektuella behov och ditt behov av kommunikation. Den är dock bara påverkande och har inte lika stort inflytande som de övriga personliga planeterna.

Tillhör gruppen – Personliga planeter
Deras påverkan är stor i det personliga horoskopet då de står för hur vi är som enskilda individer och hur vi agerar.

Kräftan är inte särskilt förtjust över att resonera logik och praktiskt tänkande. Kräftan tänker istället mest med ren intuition vilket faktiskt oftast ger överraskande begåvade svar.

Du är Tvillingarna i Venus

Nyckelord – Kärlek
Venus spelar en ganska stor roll i horoskopet och är en lyckosam planet som står för tur och en positiv kraft. Den är framför allt knuten till kärlek och visar hur du uttrycker dina känslor i kärleksrelationer och hur din förmåga att charma andra är. Den står också för dina kreativa anlag och pekar på inom vilka områden du har en extra bra chans att lyckas.

Tillhör gruppen – Personliga planeter
Deras påverkan är stor i det personliga horoskopet då de står för hur vi är som enskilda individer och hur vi agerar.

Tvillingen älskar ofta mer än en person och flörtar gärna med alla av intresse. Men även om tvillingen har svårt att få djupare känslor för någon särskild är den riktig känslig när den väl öppnar sig för en partner.

Du är Kräftan i Mars

Nyckelord – Aggression
Mars har en ganska betydande roll i horoskopet och man bör se upp med denna då den representerar aggression och våldsamhet. Men samtidigt som Mars är en destruktiv kraft som ofta uppfattat som negativ kan den ibland behövas för att skapa något konstruktivt. Den visar hur ditt temperament är och hur du utrycker din energi, vad du har för karaktärsstyrka. Den kopplas även i viss mån ihop med sexualitet så den kan påverka hur du agera mot en partner.

Tillhör gruppen – Personliga planeter
Deras påverkan är stor i det personliga horoskopet då de står för hur vi är som enskilda individer och hur vi agerar.

Kräftan uttrycker ofta ilska genom att få den andra att tycka synd om kräftan, kräftan kan vältra sig i självömkan och klagovisor. Men om kräftan ilsknar till ordentligt kan den slå till och bli riktigt sårande mot den andra något som den nästan alltid sedan för djupa skuldkänslor för.

Du är Väduren i Jupiter

Nyckelord – lycka, expansion
Jupiter har en ganska allmän påverkan på horoskopet men precis som den starkare Venus räknas den som en lyckobringande planet. Jupiter står för framgång och vad man har tur med. Den visar hur du kan växa i kunskap och förståelse, hur du kan vidga dina vyer, få omväxling och äventyr. Då den befinner sig i samma stjärntecken under ett helt år kommer människor födda ungefär samtidigt ha likvärdiga idéer och värderingar.

Tillhör gruppen – Sociala planeterna
Deras påverkan är mer allmän och långsiktig, de har inflytande över vårt sätt att se på världen ur ett längre perspektiv.

Du är Skytten i Saturnus

Nyckelord – ansvar
Saturnus byter bara stjärntecken ungefär vart 3:e år så den har inte så stor betydelse i horoskopet men precis som den mer framträdande planeten mars är den en bråkig och besvärlig planet. Saturnus står för alla begränsningar och hinder dvs alla måsten man har. Den står visar vilka svårigheter du möts av under liven samt din plikt och ansvarskänsla.

Tillhör gruppen – Sociala planeterna
Deras påverkan är mer allmän och långsiktig, de har inflytande över vårt sätt att se på världen ur ett längre perspektiv.

Du är Skytten i Uranus

Nyckelord – Insikt
Uranus har inte så stor påverkar på ditt horoskop då den rör sig väldigt långsamt genom zodiaken, det tar hela 7 år innan den kommer till nästa stjärntecken. Den kallas därför den första av tre generationsplaneter. Det är en positiv planet som står för din individualitet och din insikt att inte bara veta utan verkligen se saker klart, att förstå hur saker och ting fungerar. Den visar på vad som ger dig mest i livet, hur du kan förändra genom intuition och insikt, varför du gör uppror mot vissa saker. Den är också extas och njutning. Medans Merkurius står för en ytligare form av tanke står Uranus för de lite djupare tankarna.

Tillhör gruppen – Generations planeterna
Deras påverkan är ganska liten på dig personligen då de har inflytande över hela generationers kulturella förhållanden och civilisationsattityder.

Du är Stenbocken i Neptunus

Nyckelord – fantasi
Det tar ca 15 år för Neptunus att passera genom ett stjärntecken och den är den andra av de tre generationsplaneterna. Men även om den rör sig så långsamt har den ett visst inflytande på horoskopet. Neptunus står för drömmar, fantasi, idéer, intuition och inspiration. Den visar på din föreställningsförmåga, hur fantasifull du är och hur öppen och känslig du är för andra människors tillstånd.

Tillhör gruppen – Generations planeterna
Deras påverkan är ganska liten på dig personligen då de har inflytande över hela generationers kulturella förhållanden och civilisationsattityder.

Du är Skorpionen i Pluto

Nyckelord – förvandling
Pluto är den sista av de tre generationsplaneterna, det tar ca 20 år för den att passera genom ett stjärntecken. Pluto påminner om egenskaperna för Mars men är mer magisk och ödestyngd. Den står för död men även pånytt födelse samt magi och förvandling. Den visar hur du förnyar och förändrar dig själv men också ditt maktbehov av att styra och kontrollera. Pluto går inte att stoppa och få kan tämja kraften hos Pluto men för de som kan är den en ovärderlig tillgång.

Tillhör gruppen – Generations planeterna
Deras påverkan är ganska liten på dig personligen då de har inflytande över hela generationers kulturella förhållanden och civilisationsattityder.

Nu råkar mitt husnummer bara var 69 och gissa om jag visste att köpet skulle gå i lås när synen fastnade på talet.
Jag vet att jag är en ganska tvättäkta kräfta, familjär, empatisk. Men för social rent traditionellt därav lejonet i månen. Temperaments full (det har hänt att jag har hört i min uppväxt att det växer horn i min panna och springer små djävlar i ögonen)och nyckfull. Mars och Venus räknar ni säkert ut själva 😉
Trevlig Helg
Annonser