Mina Lenormand betydelser: 4 Hus och 19 Torn

19 Torn 

19 Torn - Lenormand blue owl

19 Torn – Lenormand blue owl

Som jag förstår så betyder torn högre distanser, juridik, landsting statliga och kommunala instutioner, singular att någonting är 1 eller ensamt men också att någonting är stabilt som ett fort.

När jag första gången såg kortet tänkte jag på The Tower i tarot leken vilket är en helt annan tolkning. Men sedan kom en annan betydelse till mig. Ett hem. Detta är en personlig betydelse för mig eftersom jag ser och tänker på mitt hem som ett fort ”mitt hem min borg”. Det är så jag även bygger livet kring mitt hem, det måste vara stabilt, orubbligt och kunna stå emot yttre krafter. Ingen storm rår på här.

Dock är det en kallare och inte lika offentligt hem än Huset som traditionellt repsenterar hemmet i leken och kortet för mig betyder inte familjära angelägenheter. Man kan säga att Tornet och huset är två olika aspekter av ett hem för mig. Någonting att tänka på här är att man inte vill vara inlåst i borgen av eller med fiender.

Här tänker jag på kortet för sig självt utan andra kort runtom som berättar mer.

4 Huset

4 Hus - Lenormand Blue Owl

4 Hus – Lenormand Blue Owl

Huset är ett varmt, inbjudande och ett levande hem (för sig själv kort runtom visar tillståndet) där människor kommer och går. Det är även familjen och alla familjära angelägenheter som rör de man bor med – som exempelvis vardagsliv i familjen men även större övergripande saker, det beror på vad man har i livet just då.  Korten 19 Torn och 4 Hus har alltså olika tyngdpunkter för mig. Ungefär som att klöver kan betyda pengar men fiskar med, fast på olika sätt.

Annonser