Påverkar Magi och Häxkonst ens Karma?

Detta är ett jättesvårt inlägg att skriva, det är mer komplicerat än ett JA eller NEJ svar.

Det är intelligensbefriat att göra Karma till någonting eget då karma i sin rätta bemärkelse har existerat i flera tusen år i österländska religioner. Det är ungefär som att säga popcorn men mena paj.

Artikeln vänder sig inte till de som bekänner sig till österländska religioner där karma ingår, de vet redan vad karma innebär.

Jag väljer att diskutera utifrån Buddhismen, då hinduismen är långt mer cynisk med sina kast system fast ändå på några sätt lika varann.

Karma är centralt i Buddhismen

Karma är centralt i Buddhismen

Kort om Buddhismen: 

 • Etiska riktlinjer i Buddhismen.
 • ALLKÄRLEK
 • MEDLIDANDE
 • MEDGLÄDJE
 • JÄMNMOD

  Den åttafaldiga vägen varje buddhist bör följa

  Den åttafaldiga vägen varje buddhist bör följa

 • Den Åttafaldiga vägen:
 • RÄTT TRO
 • RÄTT BESLUT
 • RÄTT TAL
 • RÄTT UPPTRÄDANDE
 • RÄTT FÖRSÖRJNING
 • RÄTT STRÄVAN
 • RÄTT TÄNKANDE
 • RÄTT FÖRDJUPNING
 • Fem regler som alla buddhister bör följa:
 • INTE DÖDA (att äta döda djur räknas)
 • INTE STJÄLA
 • INTE LJUGA
 • INTE ANVÄNDA BERUSNINGSMEDEL
 • INTE LEVA SEXUELLT UTSVÄVANDE (sex utanför äktenskap)

För munkar tillkommer fler regler, dessa gäller bara allmänheten.

Ovanstående kan alltså inte separeras ifrån karma, ovanstående är grundstenar för god karma, de existerar beroende av varandra. Att anamma karma och inte resten av världsåskådningen Buddhismen ger är som att tro på skärselden men inte på resten av kristendomens lära, som att plocka väck kött ut köttfärslimpan. Man kan alltså inte plocka ut Karma ur sitt sammanhang och börja kasta ordet runtom sig med en egen påhittad personlig betydelse. Dessutom Att tro på karma är att tro på reinkarnation, termerna hör ihop och kan inte separeras, karma styr reinkarnationen.

Vad är KARMA?

Karma kan förenklas till en måttstock för en människa i buddhismen.

”Hur man använder eller missbrukar den mänskliga friheten att handla skapar förvisso någon karma, ett sammanfattat begrepp för en människas handlingar och deras följder. Men denna karma är någonting man måste avnjuta eller lida av i såväl detta som i kommande mänskliga liv”

(Källa: Efter Livet, tro och vetande om livet och döden, sid 85, Carol Neiman och Emily Goldman)

”Dalai Lama menar att det inte är de människor som redan lever och handlar kärleksfullt vi ska ägna vår tid, kraft och kärlek. Istället ska kärlek och medlidande riktas mot alla onda och maktgiriga människor i världen. Det är deras dåliga Karma som gör att ny ond karna återföds och fortlever.”

(Källa: Söka svar, Mattsson Flennegård Eriksson, religionskunskap, sid 93)

Av ovanstående stycken kan vi förstå att Karma är kärnan till allt ont som sker och allt gott. Och reinkarnationen är livets skola och stege som tillsammans med karma utgör vårt värde idag. Och att man ska lägga sin tid och hängivenhet åt dom som urinerar ner på en tillbaka. Enligt mig är det inte sunt och väldigt dumt att göra.

5 (3)

Det betyder att mord offer förtjänade att bli mördade, alla som dör i ung ålder förtjänar att dö, alla fattiga har begått onda och elaka gärningar i sina tidigare liv därför lever de i fattigdom, misär och sjukdom idag. Alla misshandlade har egentligen dragit över sig dålig karma i tidigare liv de inte minns, alla sexuellt utnyttjade barn och vuxna, huset brann ner med barnen inne för jag gjorde säkert någonting dåligt och detta måste jag se som en lärorik livsläxa….listan kan bli hur lång som helst.

Varför vill folk tro på Karma och att dom är syndiga offer som straffas nu, av någonting de inte minns? Och utan att veta vad ordet betyder ELLER utan att konvertera till religionen där karma är central. Oroar sig folk lika mycket över att de äter griskött?

För i ärlighetens namn, livet är en uppförsbacke oftare än sällan. Goda saker sker hos goda människor likaså vedervärdiga OCH goda saker sker hos sämre folk med!

Jag tror att vi själva kan påverka våra liv oavsett vad vi föds in i, men självklart har vissa mer förutsättningar än andra från start. Betoning här är personligt ansvar över sina handlingar och val i livet. Det innebär också att man är själv ansvarig för att inte välja, alltså att vara still i det som är. Det betyder också att ALLT går att förändra. Det är hoppgivande.

Jag tror också att om man är en hjälpsam och bra medmänniska så ger det en utdelning, eftersom de flesta människor som blir väl behandlade eller hjälpta av en själv ger liknande hjälp och behandling tillbaka (vissa gör det ej). Men det är inte karma, det är verkan och konsekvens. Moralisten och liberalsten i mig säger att individen vet skillnaden på välvilja och illvilja (fastän den inte alltid väljer det förstnämnda) och att vi egentligen inte behöver skrämmas till godhet av rädsla för straff, dvs av karma lagen.

Med tanke på allt lidande trollkunnigt och läkekunnigt kvinnofolk har fått utstå borde vi ju ha en himla massa god karma i bagaget? Nej, Karma ingår i en religion. Så om du inte tänker konvertera till en västerländsk religion behöver du inte dra ut deras begrepp, lika lite som en hedning behöver oroa sig för helvetes elden.

Med tanke på allt lidande trollkunnigt och läkekunnigt kvinnofolk har fått utstå borde vi ju ha en himla massa god karma i bagaget? Nej, Karma ingår i en religion. Så om du inte tänker konvertera till en österländsk religion behöver du inte dra ut deras begrepp, lika lite som en hedning behöver oroa sig för helvetes elden.

Karma och kärleksmagi, förbannelse och all annan magi

Många verkar bekymra sig väldigt mycket över hur magi/häxkonst  påverkar ens luddiga och felaktiga begrepp av karma, du är redan körd om du inte följder reglerna listade ovan. Men för sakens skull tar vi en diskussion om det:

Magi är manipulation – att påverka till ens egen fördel, varför vill du annars använda det? Det ska ge verkligt resultat och påverka i den fysiska världen som vi lever i, annars kan du se magi utövandet i just det fallet som ett misslyckande!

När du ger råd till någon påverkar du.

När du gör val i livet påverkar du.

När du väljer att inte göra någonting alls påverkar du.

När du drar en lögn (även vit) påverkar du.

Så varför är du så rädd att påverka med magi?

Jag är säker på att alle-man redan har manipulerat till sin egen fördel med andra medel ändå.

Jag lämnar er här med en uppmaning om att tänka er för, precis som att ni inte skulle ge råd till någon att stanna eller gå tillbaka till en kvinnomisshandlare, eller be dem hålla tyst om ett sexuellt övergrepp, använda ert sunda förnuft när det kommer till praktisk bruk i magi och häxkonst. För visst blir det verkan och konsekvens, det uppstår exempelvis ett band mellan utföraren och mottagaren som kan vara väldigt lämpligt att rena bort beroende vad man har utfört. Men ni ska inte vara rädda för karma, praktisera och utöva på! Att skrämma nybörjare med karma är enbart dumt. Nu beskyller jag New Agen, Nyandligheten som har spritt karma som nån universiell ”lag”.

Existerar själavandring inom andra trosföreställningar än exempelvis buddhismen?

Ja och inom vissa trosföreställningar existerar tron på att man bär med sig fobier, rädslor och annat som färgar än i nuvarande liv. Utan att innefatta karma. Och det går bra att vara en god person utan att tro på karma.