9 korts Lenormand läggning 26/10

Då ska vi se, frågan är om jag jobbar häcken av mig, hur går det med projektet på jobbet då?

Cignifikationskortet kom upp av sig självt - passande just för att det är mitt "arbetskort" och det var vad frågan handlade om

Cignifikationskortet kom upp av sig självt – passande just för att det är mitt ”arbetskort” och det var vad frågan handlade om

Cignifikatorn här är räven, som även representerar mitt arbete. Arbetskorten är olika för alla och envar tror jag. Men just för det yrket jag har och de ”talanger” man måste ha i det passar räven synnerligen bra. Listighet, överlevnad, anpassning – att vara smart och klara sig ur knipor och med list övertala.

Ringen (Projektet, avtalet) + Träd (hälsa, stabil tillväxt, stadig men långsam) + sol (framgång, solskenfall, positivitet) om jag arbetar på med projektet och stadigt låter det växa kommer det att gå bra. Eller om jag är posistiv och inte deppar ihop växer avtalet sig stabit. Ha tålamod och tappa inte modet.

Nyckel + Räv + Björn: Nyckeln ligger hos chefen (personalchefen i detta fall) nås genom streetsmarthet. Min nyckel till chefen är min list.

Brev + Torn + Möss…hmm klurigare…ordrarna (brev) kommer inte ifrån (möss förtät, förminskar, äter av det till vänster) högre distanser (torn)…med högre distanser menar jag landsting, kommuner och statliga instutioner. Kombinationen Träd + räv + torn menar nog på att de högre distanserna är en långsträckare som kan gå bra, men eftersom mössen visade sig inte lika mycket som jag vill eller att mina tvivel äter upp mig på vägen.

Ring+Räv+Möss: av tidigare fall vet jag att mössen kan betyda förkylningar, och frånvaro i samband med smitta/sjukdom…jag kan även se räven som mig i denna kombinationen..så jag måste jobba igenom förkylningar som kan komma. Mössen kan också betyda tunga tankar som äter upp positiviteten också någonting att hålla i bakhuvudet.

Sol+ björn + möss…chefen blir sjuk? också svår…egentligen efter det jag går nu har inte mössen nån betydelse ovanför eller under.

Summering. Om jag jobbar på och är streetsmart (räven ser ju bokstavligt på ring projekt + nyckel ja, lösning + brev  beställningar) med mycket positiv energi kommer det att gå bra, men jag ska inte fastna eller förlita mig helt på statliga/kommunala distanser då det blir en mindre vist än vad jag har antagit. Framgången kommer att synas av chefen som redan håller koll (både står bakom ryggen och håller om ryggen)

Positiva kort ;-D

Annonser