Affirmationer – vad är det?

Affirmationer kan liknas vid reklam mer än någon form av häxkonst eller magi utövning. Jag upprepar när man arbetar med affirmationer utför man inte magi, trolldom eller annan häxkonst. Det man gör är att man bankar in en fras som till slut påverkar ens känsloliv och till en viss del blir till sanning. Jämför med någon som ständigt blir negativt bemött med ord av andra a.k.a negativa affirmationer – ofta tycker och känner den personen efter en tid av ständig upprepning ”att den duger ingenting till”, ”är ful”, ”är tjock”  eller vad personen vanligtvis fått höra i upprepade tillfällen. När personen uppfattar sig som det själv  blir den ofta en enkel måltavla för fler som har en vilja att klanka ner och hjulet rullar på.

Bor det ett troll i din Hjärna?

Bor det ett troll i din Hjärna?

Hur fungerar då Affirmationer?

Det fungerar som så att det programmerar ens medvetande som i sin tur påverkar det undermedvetna om det utförs i en längre tid vid upprepande tillfällen.

Att varje morgon säga till sig själv i spegeln några gånger – ”Jag är vacker! Jag Klarar allt som kommer i min väg! Jag är Älskad och Älskvärd!” Kommer efter några månader att bidra till ökad självkänsla.

Att säga – ”Mitt Hem Min Borg här är jag trygg bland de jag älskar och som älskar mig” varje gång man kommer hem skulle öka ens känsla av trygghet och ge mer möjligheter till avkoppling i hemmet.

Ovanstående exempel kallas för Positiva Affirmationer, och bör innehålla positivt laddade ord (älskad, vacker, lycklig.. osv) i presens ”jag är vacker” ”jag är lycklig”  inte ”jag ska bli vacker” samt vara korta och konkreta.

Vad kan man åstadkomma med Affirmationer?

Efter en tid av rutinmässigt utförande av exempelvis positiva affirmationer börjar man att anamma det man talar om för sig själv. Det kan sedan leda till att man för sig eller reagerar annorlunda i olika situationer vilket i sin tur gör att andra människor börjar att uppfatta en annorlunda och bete sig annorlunda mot en själv. Det påverkar ens självbild, känsloliv, inställning och fysisk hållning bl. a

Här är min personliga favorit när det kommer till att tänka positivt:

Here’s a little song i wrote,
you might want to sing it note for note,
don’t worry, be happy

in every life we have some trouble,
when you worry you make it double
don’t worry, be happy

dont worry be happy now
dont worry be happy
dont worry be happy
dont worry be happy
dont worry be happy
aint got no place to lay your head,
somebody came and took your bed,
don’t worry, be happy

the landlord say your rent is late,
he may have to litagate,
dont worry (small laugh) be happy,

look at me im happy,
don’t worry, be happy

i give you my phone number,
when your worried, call me,
i make you happy

don’t worry, be happy

aint got no cash, aint got no style,
aint got no gal to make you smile
but don’t worry, be happy

cos when you worry, your face will frown,
and that will bring everybody down,
so don’t worry, be happy

don’t worry, be happy now…

don’t worry, be happy
don’t worry, be happy
don’t worry, be happy
don’t worry, be happy

now there this song i wrote
i hope you you learned it note for note
like good little children

dont worry be happy

listen to what i say
in your life expect some trouble
when you worry you make it double
dont worry be happy
be happy now

dont worry, be happy
dont worry, be happy
dont worry, be happy
dont worry, be happy
dont worry
dont worry be happy
don’t worry, don’t worry, don’t do it,
be happy,put a smile on your face,
don’t bring everybody down like this

don’t worry, it will soon pass whatever it is,
don’t worry, be happy,
i’m not worried

Dont worry be Happy!

Dont worry be Happy!

Annonser