Trolldom och Folktro – Modstulen/Modstjäla Förbanna

Misery loves company

Misery loves company

Att vara modstulen är att vara berövad sitt mod och sin makt sin livsgnista/livskraft. Yrsel, kraft löshet, melankoli, ängslan/stark osäkerhet, nära till gråt och likgiltighet inför allt. Att vara tom och väldigt trött och nere.

Det är märkligt för den senaste månaden har vart hemsk, jag har till och med vart hos doktorn för att utreda mina okontrollerbara paniktrötthets attacker, yrseln, kraftlösheten. Ett virus? Diabetes? Lågt HB? Nej sa proverna, det vart ingenting alls, men jag hade inte mod eller makt att påverka eller klara någonting alls, att resa energi var snudden på ett hopplöst företag.

Men så i Tisdags vände det, jag vaknade ur det och tro mig det var en markant skillnad som många registrerade på olika sätt – det lät till och med på rösten. Konstigt, jag var inte utbränd eller deprimerad men hade alla symptom. Jag var Modstulen helt enkelt -själva ordet och dess innebörd beskriver det bäst, Trolldom eller ej.

Jag är inte så insatt i ämnet ur ett folkmagiskt perspektiv, vilket jag ska försöka ändra på men jag fann några stycken insaxade nedan så ni kan få en överblick av vad det innebär att vara modstulen/maktstulen av Trolldom, det förekommer ofta hos kreatur, hela landsstycken men också hos människor och kan sammankopplas med att ”sätta ner” eller att vara förgjord. Det finns en del om det i Svartkonstböckerna och i folkminnes uppteckningarna  Och det kan gå till på olika sätt; genom att sätta nån i elden, gräva ner personliga spår av personen (sätta ner personen i jorden) eller att slå in ett personligt spår i ett träd (slå in modet/livskraften i trädet) hugga ner en kniv i jorden och förbanna allt man kan, helst i ett spår av personen.  Jag funderar på vad skillnaden mellan att sätta ner och modstjäla är. Är det kanske Hågen man manar/kallar fram och förgör/fängslar/förlamar då? Att sätta ner borde ju vara samma sak då…

Såhär kunde det exempelvis gå till:

För modstjälning (läses):

Jesus gick sig vägen fram, mötte han en (människa, häst ett får osc) som gick och gret. ”Vad gråter du för?” – ”Jag mötte en vederstygglig människa, en förbannad människa, en satans människa, som har tagit av mig makt, mod och blod. ”Gråt icke min (människa etc.) ibland femtio (människor) skall du få ditt mod. Du skall trampa, trava så länge som jorden talar och stjärnorna svarar. (Om det är ett djur: Du skall få tjocka lår och stine jur, så att mjölken skall rinna ur. Om det är en människa: Du skall få tjocka lår och kinder fat med stor makt och myndighet). Inom de tre namnen fadern, sonen och den helige ande.

Ur Hammarstedtska arkivet. Trolldom och magi II. Besvärjelser.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA356

Några andra intressanta stycken om Modstöld:

” Det var flera, som kunde sätta ner folk. Fick de ett huvudhår av en människa och satte ner det i jorden, skulle den människan täras bort. Var de fästefolk, och han blev arg på henne, så kunde han sätta ner henne. Då blev hon så modstulen och ängslig så hon kunde inte tala och arbeta”

(Källa: Carl-Martin Bergstrand – 1932 – sid 94)

”Han kände sig trött och utmattad utan att veta, huru han blivit det. Hans skjorta var blodig och bevarades som ett minne av denna tilldragelse. Omlagaren läser följande över den modstulne: Du är modstulen du är blodstulen. Genom Jesus Kristus skall du få makt o kraft o blod igen. Om din ovän har tagit bort blodmakt kraft o störka tå ska Jesus Kristus ge dig blodmakt kraft o störka tilbak. I Faderns o sonens o den heliga andens namn. Amen”

(Källa: Folktro och Trolldom: Övernaturliga väsen, utg. av G. Landtman 1919, sid 60 och 792)

Då man blir modfäld och ”hängig” (hängig = hängfärdig) och mister matlusten, beror detta ofta på avundsjuka människor. Då läser man i brännvin: Jag ställer avund, jag ställer modstöld, jag ställer onda människor, jag ställer själva djävulen uti ett berg, där ingen bor, uti en sjö, där ingen ror, upp under en sten. Där är du ingen ärlig man till men. Genom tre namn, faderns, sonens och den helige andes namn”. Sedan tages brännvinet in. Åt kreatur läser man i salt, mjöl och vatten.

(Källa: Nordiska museet. Hammarstedska arkivet. Trolldom och magi II. Besvärjelser. Uppteckningsnr: HA16448)

”Mormor talade om, hur hon fick lära sig att bota kreatur, som voro trollade och modstulna, av en gumma från Vikåsen. Tre nävar mjöl och tre nävar salt blandades tillsammans. Sedan rördes med pekfingret nio gånger mot solen och lästes så här: ”Det kom tre jungfrur från främmande land. En bota för modstule, en för ormstuckne, en för allt ont, som finns i världen”. Och med detsamma slogs mjölet och saltet bort åt det håll, man trodde det onda kommit ifrån.”

(Källa: http://www.thorsaker.se/diverse/gastrikebygder/trolldom.htm )

”å man har råkat ut för något elakt ondt eller sjukdom, af flera slag eller vara förgjord af elaka menniskor, så har det anlitats någon s.k. vis person, som skulle gå ut baklänges genom dörren och utpå bron, och kasta med högra handen öfver vänstra axeln. Det är ej lätt att komma i underfund med som har begagnats vid kastningen, bland annat skall något hafva skrapats af vigselringen och begagnats.”

(Källa:Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5041)

Jesus och S:t Per gick sig på en väg fram,
mötte han en häst, som var modstulen,
blodstulen, maktstulen, märgstulen,
hårstulen,matstulen, fjätstulen.
”——————?”

sade Jesus och S:t Per.

”Så sant jag rörer min hand och min fot,
skall min häst få bot!

Hav din makt och mod, makt och blod,hav din matlust igen, märg igen,
hår igen, fjät igen!

Jag återvänder all slags ond motstöld
ifrån min häst och din,
som det haver gjort
det gör jag i Jesu namn”.
I trefaldighetens namn:
Gud Fader, Son och den helige Ande.
Fader vår, som är i himlen och så vidare.

(Källa:Avskrift av Nordiska museet ur signelser och besvärjelser från medeltid till nytid. Svenska landsmål och svenskt folkliv,41. Emanuel Linderholm, sid 402.Uppteckningsnr: NM1521)

Vad ska man göra om man är Modstulen?

Om man tror sig vara modstulen, nedsatt eller förgjord av Trolldom och magi använder man sig av beprövade reningsmetoder, Spiritual Cleansing och Curse Breaking för att använda några Engelska uttryck eller några av medlen ovan. Klicka på länkarna för att läsa några exempel.

Annonser