Andebesvärjerskan från En-Dor, en Biblisk Häxa

Jag har gått runt med en sifferkombination i huvudet som är för mig helt logisk och oförglömlig. Nu i närmare 10 år. Jag kan inte låta bli att undra varför den klingar så sammanhängande, så korrekt. Hur det är med det får vi aldrig reda på =) Men den har lett mig till ett intressaant stycke i bibeln som jag vill dela med mig av. Se det som någonting helt oberoende av min märkliga logiska siffersamhörighet av 83 11(åttiotre elva), Ps 83:11…

Ps 83:11  de som förintades vid En-Dor och blev till gödsel på marken.

Ps 83:12     Låt det gå deras furstar som Orev och Seev och deras hövdingar som Sevach och Salmunna,

Lite efterforskningar om En-Dor gav mig följande information, om andebesvärjeskan som även ( i modernare tid) kallas häxan eller mediumet från En-Dor:

Kung Saul
visste inte vad han skulle ta sig till och han darrade av fruktan. Filistéernas
hela armé hade samlat sig för att angripa Israels mycket mindre och svagare
trupper. ”Om ändå Samuel hade varit här. Han skulle ha vetat vad vi skulle
göra”, jämrade sig Saul. Men den store profeten var död sedan några år
tillbaka.

Den gamle kungen försökte förtvivlat söka råd och vägledning
hos andra profeter och präster, men Gud svarade honom inte. Som ung man hade
Saul levt nära Gud. Men när han kom till makten hade han förändrats och blivit
grym och upprorisk mot Guds Ord. En gång hade han till och med mördat en hel by
med präster. Kung Saul hade envist vägrat lyssna till Guds röst, och nu i sin
nöd, svarade inte Gud honom.

”Då sade Saul till sina tjänare: ‘Sök upp åt
mig någon andebesvärjerska, så vill jag gå till henne och fråga henne.” 1 Samuel
28:7. Gud hade tydligt och klart befallt sitt folk att aldrig ha något att göra
med andebesvärjare eller häxor (3 Mosebok 19:31; 20:27), men det brydde sig Saul
inte så mycket om nu för tiden.

Efter att ha hört om en kvinna i En-Dor
som påstod sig kunna kommunicera med de döda, förklädde kungen sig och for för
att tala med henne. Han sa: ”Kalla fram Samuel”. Andebesvärjerskan gick igenom
alla sina riter och konster och plötsligt framträdde en gestalt som påstod sig
vara profeten Samuel. Gestalten gav sedan kungen ett mycket negativt meddelande:
Saul och hans tre söner skulle komma att dö i striden nästa dag.

Andebesvärjerskan i En-Dor eller, Häxan i En-Dor

Andebesvärjerskan i En-Dor eller, Häxan i En-Dor

Följande
dag dödades Sauls söner av filistéerna, och den sårade och modlöse kungen tog
sitt liv genom att kasta sig på sitt eget svärd (1 Samuel 31:2-4). Vem var det
som talade till Saul genom häxan – en återuppstånden Guds profet, eller en
förklädd ond ande?

Vidare läste jag på ett bibliskt diskussionsforum om hur omstridda åsikter det finns ang. sanningen om anden som uppenbarade sig. Beskrivningen ovan är något kort och inte helt korrekt.
Det beskrivs att endast andebesvärjerskan kunde se anden (detta baseras på att hon beskriver honom samt hur dialogen formulerades), att hon beskrev honom utseende mässigt så trovärdigt att Saul inte tvivlade på att det var Samuel, samt hur upprörd hon blivit då hon förstod att det var Saul förklädd som sökte hennes tjänster och det öde hon såg komma honom och hans söner, och att anden reste sig från jorden upprätt och inte i liggande ställning, vilket förvånade andebesvärjerskan. Hon omnämner anden som Elohim.
Intressant i denna necromantiska nedtecknade bibliska berättelse är att Samuels ande tros ha blivit kallad fram inom ramen för 12 månader av hans bortgång, vilket både inom den Hebrieska och Ortodoxa tron är en tidpunk då anden av den avlidne befinner sig på jorden än.
Jag inser att detta är något av en paradox, en problematisk sådan. Och det råder bl a följande diskussioner ang Samuels uppenbarelse och Häxan av Endor.
* Att det var en ond ande eller demon som den gudsförgätna häxan manade fram. Detta för att det är strikt förbjudet att samröra med avlidna döda enligt Guds ord.
* Att det var en komplott av Häxan i Endor, då Saul hade avrättat alla som utövade denna form av häxkonst. Att hon visste att det var Saul förklädd och ville störta honom.
* Att det var Gud själv som manade fram Samuel och lät honom framföra budskapet.
* Att Häxan av Endor manade fram det som verkligen var den avlidne Samuels ande. Eftersom det blev så som hon hade fått information om. Och eftersom det finns nedtecknat som Guds ord.
Bibeln är verkligen intressant ska ni veta =) och det ska tillägas att andebesvärjelskan (Lo) som beskrivs ovan har lite gemensamt med dagens definiation av en Häxa. Den benämningen kom till under Häxprocesserna då man hopade olika utövninbgsmetoder och gav dom den benämningen. Kikar man i olika traditioner är inte Häxa ett automatiskt fullgott ord för alla praktikanter.
Johan Heinrich Füssli or John Henri Fuseli (1741-1825)-'Samuel appearing to Saul in the presence of the witch of Endor'

Johan Heinrich Füssli or John Henri Fuseli (1741-1825)-‘Samuel appearing to Saul in the presence of the witch of Endor’

Annonser