Vägen till magisk/andlig utveckling

Jag har kört fast här. En hel del, jag ifrågasätter och tvivlar, sedan omvärderar jag. Eller jag försöker och jag hoppas att jag inte ersätter en fördom med en annan. Tyvärr, när man inte har tillgång till en lärare som kan vägleda en, inflika med en klok insikt, kan man ju väva helt felaktiga nät av tankar kring vad som helst.

Sju i bägare - The legacy tarot. När drömmar och illusioner kolliderar. När vägarna är många utan ett kvitto vad som passar bäst. Att gå på instinkt, omvärdera och göra kloka val.

Sju i bägare – The legacy tarot. När drömmar och illusioner kolliderar. När vägarna är många utan ett kvitto vad som passar bäst. Att gå på instinkt, omvärdera och göra kloka val.

Jag antar att denna” väg” är precis som all annan färdighet man vill lära sig och bemästra. Man måste studera det och skola sig konsekvent. Förutom att ha ett intresse, måste man ju faktiskt göra ”den där tråkiga multiplikationstabell övningen till man vill spy” men sen sitter den – livet ut för somliga och andra måste uppdatera den då och då. Vad är egentligen skillnaden på magiska studier och magisk skolning jämfört med en annan lära? Måhända dom mystiska upplevelserna som inte kan beskrivas med ord, men att inhämta instruktioner och lärdom från de som kan måste väl gälla här med?

Att göra ritualer räcker inte för mig, vem ska jag göra ritualer till? Jag är inte invigd, kallad eller har funnit den djupa rena essensen av en religiös tro riktat mot ett specifikt gudaväsen eller en pantheon. Då blir det hela mer än innehållslöst, det blir slöseri med min tid.

Att utföra magi enligt alla dessa recept räcker inte heller för mig. Visst även om de autentiska är bra, och jag kan känna en brinnande lust måste det ju någonstans finnas ett behov. Behovet styr, då blir det nödvändigt. Att bara sitta och göra lite recept (formler, besvärjelser) till höger och vänster utan riktigt behov bakom är med slöseri med tid. Dessutom vill jag tro att en viss andlig utveckling förstärker det hela.

Fyra i bägare - The legacy tarot. En man sitter och är fullt konsentrerad på den svävande eteriska illusionsbägare i luften. Han märker inte ens de tre verkliga som står vid hans fötter. Att leva i illusion och skapa overkliga skeenden av sina önskedrömmar.

Fyra i bägare – The legacy tarot. En man sitter och är fullt konsentrerad på den svävande eteriska illusionsbägare i luften. Han märker inte ens de tre verkliga som står vid hans fötter. Att leva i illusion och skapa overkliga skeenden av sina önskedrömmar.

Jag vill inte slösa min tid. Den är värdefull och det esoteriska och andliga är inte en tillflykt från verkligheten för mig. Jag vill inte vara den där sorgliga människan som inte klarade livet och flydde in i en fantasivärld. Jag älskar mitt vardagliga liv, allt fungerar och jag vill kunna kombinera det med det andliga.

Jag vill utvecklas  i den andliga delen av mig, utan att hamna i en illusion som påverkar resten av mitt liv på ett negativt sätt. Det måste få finnas en balans, och en väldrundad verklighetsförankrad tro. Kanske söker jag bara sanningen?

Tre i mynt - The divine legacy tarot. Att arbeta hårt och bemästra ett yrke/ en färdighet.

Tre i mynt – The divine legacy tarot. Att arbeta hårt och bemästra ett yrke/ en färdighet.

Så jag ska återvända till grunderna. Till de allra första tråkiga grunderna. Jag ska lära mig, sen ska jag bemästra och förhoppningsvis kontrollera mina upplevelser. Utvecklingen bör bli en helt naturlig prosess till följd av nya kunskaper. Även om jag har utfört somliga av övningarna förut, blir det antagligen annurlunda idag. Jag vill ha en stabil grund under mig.

De som är lärda och som har studerat de andliga/magiska/esoteriska teknikerna har ofta tränat i år, inte bara funnit ett recept, hittat en snygg tilltalande gud och plockat fram en ritual. De kan multiplikationstabellen.

En bok som tar upp en hel del praktiska övningar som är lämliga för den Andliga utveckligen, de är ganska tråkiga deciplinerade, repeterande och saknar den lockande New Age mystiken. Kort och gott - det är praktiska studier som lär och utvecklar. Som i vilken som helst skolad färdighet.

En bok som tar upp en hel del praktiska övningar som är lämliga för den Andliga utveckligen, de är ganska tråkiga deciplinerade, repeterande och saknar den lockande New Age mystiken. Kort och gott – det är praktiska studier som lär och utvecklar. Som i vilken som helst skolad färdighet.

Annonser