Att behålla ett kritiskt sinne och är all kunskap nödvändig

Man ska inte tro allt man läser. Det går lika enkelt att missta sig eller för den delen ljuga i skrift som muntligt.

Man ska inte tro allt man läser. Det går lika enkelt att missta sig eller för den delen ljuga i skrift som muntligt.

Jag vill dela mig mig av vad min lärare sa en föreläsning till vår klass när vi hade idehistoria. Han försökte öppna vårt sinne för att tänka kritisk och värdera själva istället för att stola sig blint på det som står i faktaböckerna – som dessutom skrivs om då och då.

Vem har sagt det, vilken kultur var han ifrån, vad grundar sig dessa slutsatser på? osv…

På Overheader lade han upp den typiska bilden av modersgudinnan och den äldsta avbilden. Han påbörjade med att berätta det vanliga, modersgudinna, fruktbarhetssymbol…en sägn om lilith la han även in, venus. Ja ni kan nog föräställa er versen. Han avslutade dock med;

– Men vem vet egentligen? Det kan lika gärna ha varit någons morsa, fru eller älskarinna. Vi kan inte med säkerhet veta vad skaparen hade för intetion med statyetten, den gjordes alltför längesedan.

Tänk på det.

 

Den andra är ett stycke ur tro och vetande om livet och döden, sid 43

I Faidros skildrar platon en dialog mellan de egyptiska gudarna Thoth och Ammon, där han samtidigt varnar för att förlita sig på det skrivna ordet när man vill minnas något.

Thoth har skrytit om att uppfinna alfabetet när Ammon förebrår honom:

”denna uppfinning skall skapa glömska i lärjungars själar, enär de ej skola komma på att odla sitt minne; ty i förtröstan på skriften skola de hämta minne utifrån, från de främmande tecknen och ej från sitt eget inre. Din uppfinning hjälper dem ej att få gott minne, utan ersätter deras eget dåliga minne. Du skaffar ej dina lärjungar sanningen utan blott ett sken av sanning. De skola få höra mycket men ingenting lära; de skola bli odrägliga att umgås med, sedan de blivit självkloka istället för kloka.”

Med andra ord, när den uråldriga visdomen väl en gång skilts från den egna erfarenheten blir den bara en meningslös barlast. Att kunna citera heliga skrifter och bibelverser är något man kan lära sig genom att läsa, men att verkligen förstå de sanningar som skrifterna försöker uttrycka kräver att man smakar dem direkt ur livet.

Det som skriften förmedlar mig är att upplevelser, visdomar, insikter och förmågor inte kan avskiljas från verkligheten – den egna personliga upplevelsen av dom. Det är inte någonting man endast skall förstå intelektuellt.  Således blir även vissa kunskaper meninslösa eftersom man inte kan bruka dem.

 

Annonser