When you wish upon a star

När din nöd uti dig gnager,

och din lösning i sikte är.

Ut i sjärnklar natt du vandra.

Ser du venus, stark och klar?

Res din ande,

be om framgång.

Din nöd skall sluta, din lösning komma.

En personligt (som är poetisk blind) skriven vers av mig, som fick min lösning som var nära men ännu då inte framme. Nöden var stor, lösningen befriande.

Annonser