Tankar kring Gud och Häxkonst

Jag vill ventilera några tankar. Jag tror att jag kommer gå in på ett paradoxalt område här – med mycket utrymme för diskussion. Färgat av kultur, tradition,behov och individens personliga känslor och åtaganden. Samt hur man ser häxkonst, som endast en praktisk tradition som möter ens behov eller ett djupare mer religiöst åtagande.

För en tid sedan gjorde jag ett altart arbete med St Philomina. Och den gången upplevde jag att jag både fick resultat och hörsammandes. Efter en tid dök det upp ett annat behov jag kände var tillräckligt viktigt att arbeta lite med. Men den gången kände jag ett stop, en stängd väg/kanal, ingen hörsamman, ingenting. Nu förväntar jag mig inte en fysisk manifistering och ett kuvert märkt medproblemlösning på posten men skillnaden var påtaglig.

Jag måste dra en personlig slutsats här. Jag har kommit för långt bort från den kristna tron, både andligt och med aktiva fysiska val. Helgon som ofta dog martyrdöden, för sin bergfasta tro har antagligen vissa principer.

Jesus, frälsaren av alla guds barn. Han var mer förlåtande en de flesta i bibeln och helade,återuppstod - vilket borde uppfattas som trolldom.

Jesus, frälsaren av alla guds barn. Han var mer förlåtande en de flesta i bibeln och helade,återuppstod – vilket borde uppfattas som trolldom.

Sedan finns det många som praktiserar en Trolldomskonst, magi, häxkonst, folkmagi men ändå är kristna i sin religiösa tro.Det finns också många traditioner som inefattar kristna inslag i trolldomen, om inte helt domineras av den, detta är dock inte traditionell häxkonst som utövas i en religiös form. För att läsa The root doctors artikel om Kristna inslag i Trolldomstraditioner klicka här.

Men jag tror ändå dessa människor är kristna men praktiserar en trolldomsutövning. Det gör skillnad, att tro på gud (den heliga anden, jusus) men samtidigt utföra häxkonst, då erkänner man fortfarande gud som sin högsta skapare.

Där har vi antagligen paradoxen, för trolldom, häxkonst, kommunikation med andar/de döda, tillbe andra gudar, tillbe himlakroppar (astrologi), samröra med naturväsen är inte tillåtet i den heliga skriften som bibeln heter(GT) och många människor dog för dessa anklagelser. Häxprosesserna är för omfattande för att gå in på här.

Detta verkar dock fungera för flertal människor, att vara religiöst kristen (främst tron på gud som skaparen) och utföra det bibeln skulle kategorisera som trolldom/häxkonst. Därav min personliga slutsats att de ändå har behållit essensen av den kristna tron, men struntat i reglerna och hörsammas ändå. För ärligt talat så utförs det mycket trolldom i guds namn och i hans lära och skrifter. Och en kristen som pratar i tungor och anser sig besatt av den heliga anden skiljer sig inte från en invokation i en annan religion. Enda skillnaden jag ser är vems namn det utförs i.

Moses trollade ordentligt, när han utförde sina mirakel i guds namn. Och detta verkar vara kryphålet i kristendomen. För prästerskapet trollar med när de förvandlar oblaten och vinet till kristi kött och blod, samt utför andra ritualer i guds namn.

Moses trollade ordentligt, när han utförde sina mirakel i guds namn. Och detta verkar vara kryphålet i kristendomen. För prästerskapet trollar med när de förvandlar oblaten och vinet till kristi kött och blod, samt utför andra ritualer i guds namn.

Så om jag tror på Gud måste jag svara Ja. Men han är inte min Gud. Och tills dess att jag antingen väljer att finna honom och erkänna mig till hans tro. Tror jag att väldigt få (möjligtvis någon) böner kommer att hörsammas som jag ber till honom, utan någon slags dedikation och tro i gengäld.

Och så kan man också nämna problematiken med att följa en gammal, gammal,kvinnoförtryckande text i dagens moderna samhälle. Självklart öppnar det vägar för andra tolkningar och en viss modernisering om religionen skall överleva. Därav den intressanta diskussionen som idag då vi lever i ett bekvämt och tillåtet samhälle kan diskuteras.

Annonser