Förarbetet inför en besvärjelse – Problemanalys

Jag har tänkt lite på detta och jag tror att många förbiser just detta moment. Jag menar då själva förberedelserna och tankegångarna man har inför en besvärjelse, lösningar och problematik. Kanske är det ett pressande behov som styr, man ser att någonting är fel och det verkar nödvändigt att ta tag i det just nu i denna stund. Snabbt. Och bara behovet.

Problemanalys

Problemanalys

Jag tar ett exempel, pengar eller kärlek kan jag tänka mig är vanligast. Så man inser att man är i botten av sin ekonomiska kris, och man måste göra någonting åt det nu. Eller så försöker man få tillbaka en kärlek, kanske är det rent av självdestruktivt och man istället bör inrikta sig på att komma över personen och öppna vägar för nya möjligheter.

Man hittar en besvärjelse eller har redan kännedom om en, utför…och ingenting händer. Alternativt någonting sker fast inte där behovet ligger och det blir inte bra ändå.

Misslyckande? Nej, antagligen bara fel sätt att möte sitt problem på. Alla problem är till för att lösas det är därför de finns, när man är färdig med just det problemen så dyker nya upp, det är så det är helt enkelt. Djävlighetens lag.

Man kanske bör tänka lite utförligare varför problemet finns, är det ovänner, förtal och skvaller? Personliga besvärligheter, det kan till exempel vara nedslagenhet, ångest, kasst självförtroende? Eller har man bäddat för det själv? Hinder i ens närmaste omgivning, finns det vägbommar som hindrar en från att utvecklas i sin situation? Ibland kan den bästa problemlösningen vara att jobba lite för att få en person man ser som en fiende att tycka mer bra om en istället för att jobba för att eliminera den. Eller måste man helt enkelt lämna slaget och finna nya äventyr?

Det är en bra ide att konsultera den spåkonst man känner sig mest bekväm med om sitt magiska arbeta man vill utföra

Det är en bra ide att konsultera den spåkonst man känner sig mest bekväm med om sitt magiska arbeta man vill utföra

När man har fastslagit vilka utvecklingsmöjligheter man har då kan man börja närma sig problemet.

*Först kan det vara en bra ide att göra en rening av sin själ och kropp (och hem), så man är balanserad.

*Därefter bör man spå, om just problemet och det sätt man vill lösa det på. Det kan ge indikationer på om det ens är möjligt och vad som står i vägen samt vad man bör inrikta sig på.

*Sen kan man kanske börja arbeta med att dra till sig det man vill, avlägsna skvaller och förtal, pengarbad och liknande, öppna vägar magi osv.

*Och efter det en besvärjelse som är specifik för just problematiken/behovet, få arbete, träffa en ny kärlek, stabilisera förhållandet…

Kanske upptäcker man att man inte behövde göra allt och att det bara räckte att rena sig, spå om det och se att det finns en fiende som sprider lögner ? Eller så är man så hopplös att det lyser om en och när det förbättrades öppnades visst vägarna =) I bägge fallen skulle lösningen inte komma om man bara hoppade till det sista steget.

Jag vill tillägga att ofta måste man återupprepa ens magiska arbete, jobba vidare på det, ibland kan det ta ut sig självt och det fungerar bäst (för mig iallafall) om jag håller det varmt så länge som det ska vara verksamt. Det jag menar är att återupprepade reningar är bra, i början så kanske attraktions bad ska vara en gång i veckan och när det visar sig börja fungera en gång i månaden. Och om man gör en besvärjelse till exempel för pengar så får man ta fram arbetet ibland, tända ett ljus och be igen, mata den lite.

Och sist men inte minst, man bör försöka förändra situationen i verkligheten med, ”magi” är bara hjälpmedel. En putt.

Allt löser sig ❤

Annonser