Theosofisk lära om Astralplanet

Ganska intressant lära må jag säga. Den överenstämmer inte helt med min världsbild med ändå otroligt intressant att dyka ner i. Jag har än en gång försökt mig på astralresor, och trots att jag är så nära bra resultat så vågar jag inte löpa linan ut, Det är det här bruset och när tyngdlösheten slår till som jag blir skiträdd och drar mig tillbaka. Kanske är jag bara lite nervös för vad jag ska finna? Så jag tänkte försöka se det hela ur en annan synvinkel och stötte på ” The astral plane and It`s scenery, inhabitants and phenomena av Charles Webster Leadbeater” som utgår från den Theosofiska läran.The Theosophical Society, kan du hitta Theosofiska böcker  på Engelska, Ryska och Spanska att ladda ner.

I Wikipedia står det såhär om Theosofi: ”Den moderna versionen är en religiös lära, som uppfanns av Helena P. Blavatsky och Henry Steel Olcott år 1875. Inspirationen kom till stor del från spiritismen som vid denna tid var relativt utbredd.

Denna teosofi är en esoterisk lära, som anser sig ge sina följeslagare djupare insikt i andlighetens natur. Bland annat gör den åtskilliga pseudovetenskapliga påståenden om astralkroppar och liknande fenomen. Teosofi är ofta en ingrediens i New Age-liknande trossystem och annan nyandlighet.” Läs hela versionen här.

Mycket av det jag läste kunde jag redan konstatera att jag tror på, tex uppdelning av de strala planen, med nivå 7, vårt eget personliga helvete som inte är en dom av någon annan utan bestäms av det vi bär i själen, lite märkligt men jag har minnen av den platsen. Någon gång i någon tid har jag vart där, och kunde verkligen instämma med det påståendet. Och det är även där de lägre entiter har sin hemvist, det vi kallar demoner, otäcka andar och (helvetes)bestar. Plan sju står för sig och är den som har närmast anknytning till vår fysiska verklighet dock kan man ha åtkomst till alla astralplan, vidare delas 1,2 och 3 i en egen likaså 4,5 och 6 . Planen skall inte ses som en bokhylla utan mer som medvetande tillstånd som överlappar och går igenom varandra även om dom beskrivs ha olika utseenden.

Nog är "jaget" mer mångfacetterat än det vi skulle kategorisera som ljus och mörker och själen mer komplex än så

Nog är "jaget" mer mångfacetterat än det vi skulle kategorisera som ljus och mörker och själen mer komplex än så

 Det som jag däremot inte kunde ta till mig kriterierna av att hamna på de lägsta planet. T ex beskrivs det som att sensualitet är en av anledningarna. Jag kan inte tro att någonting så instinktivt som vi har som drift skall förträngas och arbetas bort, nej den köper jag inte. Vidare har jag svårt att förstå det svart-vita tänkandet som verkar vara en grundsten. Att den fromma, sympatiska, osjälviska personen som helt dedikerar sitt liv till medmänskliga och ”goda” tankar och handlingar, som slåss mot de köttsliga lustarna får ett hopp i utvecklingsstegen. Själva utvecklingen av jaget anser jag mer komplicerad än så, men självklart vissa groteskare energier bör attrahera själar kapabla till de handlingar som speglar det, detta inkluderar även både högre och lägre väsen. 

Och människans evelution från atom till mänskligheten som mer eller mindre ses som en engen djurisk evolution känns också främmande.

Sen har vi änglaväsen (det vi idag kallar änglaväsen) som alltid har slagit mig som respekt ingivande, ståtliga och vackra med kanske inte alls humana i vår mening. Jag har i mitt sinne svårt att tro att en annan ras (för jag tror att deras utveckling har mer kategoriserat dom till en egen ras, även om en människa kan nå den utvecklingen) som denna kan känna sympati med människans alla ”jag vill, jag mår dåligt” osv. Utom jag tror att dessa upphöjda väsen ser det ur en annan synvinkel.

”Högre” väsen och natur andar, även de kan fritt ta sig igenom alla dessa astralplan och tillbes som gudar/gudinnor av människan beroende på tid och plats. Även där stämmer det övverens med min tro och den Theosofiska läran erkänner till en del elementar andar och det man kan kalla tron på de fem elementan, luft, eld,vatten, jord och ande.

Jagets spirituella evolution består av olika faser manifisterade som kroppar och den moraliska och etiska trosuppfattningen leds av karmalagen

Jagets spirituella evolution består av olika faser manifisterade som kroppar och den moraliska och etiska trosuppfattningen leds av karmalagen

Och sist men inte minst det högre jaget och den eteriska och astrala kroppen vi alla enligt den Theosofiska läran har, här följer ett utdrag:

”Enligt Theosofernas teorier – som har hämtats ur olika österlänska läror och särskilt den tibetanska traditionen – har var och en av oss flera ”kroppar” vid sidan av den fysiska. Den eteriska kroppen eller ”dubbelgångaren”, är en utsträckning av den fysiska kroppen i kontakt med de andra högre kropparna. När man dör lämnar den eteriska kroppen den fysiska och löses slutligen upp. Bortom den etriska kroppen finns astralkroppen som är ett säte för sinnena och begären. Astralkroppen kan lämna den fysiska kroppen. Eftersom den innehåller både medvetande och sinnesförnimmelser kan den iaktta den fysiska kroppen utifrån och se, höra och förstå allt som händer i dess omgivning. Den kan färdas över långa avstånd i astralvärlden, både i sömnen och med medveten vilja och det är detta man menar när man talar om Astralprojection. Astralkroppen sägs sitta ihop med den fysiska genom en silverfärgad tråd genom naveln eller bakhuvudet, det är den eteriska kroppen som förbinder den astrala kroppen med den fysiska. När man dör brister denna förbindelse och de högre kropparna blir fria att vandra vidare till astralvärlden och vidare förbi”.

(Källa: Tro och vetande om livet och döden av Carol Neiman & Emily Goldman, sid 200)

Enligt  The astral plane and It`s scenery, inhabitants and phenomena av Charles Webster Leadbeater, vandra vi efter döden genom alla nivåer av astralplan, men de som besitter själslig grymhet och har en attraktion till verkligheten i nivå sju (t ex) är medvetna genom deras vistelse där, tills det ”jaget” har skalats av och själen kan vandra vidare till nästa plan. De som är högre i evolutionen attracheras av de högre astralplanen och deras vistelse i de lägre är korta och de slumrar igenom dom, omedvetna.

Nu ska dyka djupare i den Theosofiska läran…så har jag även ”Control of the astral body av Aleister Crowley kvar att läsa”.

.

Annonser