Poetiska magiska ord och ramsor

Några trollformler baserade på ord och ramsor. Boken är skriven av Valerie Worth och heter Crone`s Book of magical words. Boken och ramsorna är nästan som att läsa poesi och det är där kraften ligger, i de vackra orden och inte så mycket i symboler och ”magiska representationer”. Sådan magi fungerar bäst om man redan kan komma i en speciell avslappnad och samtidigt fokuserad sinnestämning, som kommer av träning av meditation och visualisering.

Några smakprov:

För syndernas förlåtelse och rening av själen, For an Absolution

In a shaded room

Burn candles three.

Whose wax is black

As abony;

Let incense cloud

And thicken the air

Then write these words against despair;

DOLOR FUMOSUS

ANIMUS ATRATUS

IN LUCTU SUM

SIGNO SIGNUM

Burn the paper

And powder its ash

In a shallow bowl

Of polished brass;

Cover your hands

With this dark dust-

Your pased will be cleansed

Your future blessed.

 

För mer kraft, To encrease your own power

Lie down as dead

Then upword waken;

Raise these word

your strenght to quicken:

ON

ORON

DORON

RADORON

GORODORON

ROGORODORON

//Häxhem

 

Annonser