Chakrastängning – meditationsövning

Eftersom jag tidigare har publicerat en teknik om hur man öppnar sina chakran tänker jag komplettera om hur man stänger sin chakran. Det kan vara bra att göra om man vill stänga av, om andevärlden är lite för påträngande eller om man bara vill vara för sig själv helt enkelt. Det är inte särskilt lyckat att gå runt och vara öppen och mottaglig dagarna i ända.

Koncentrera hela ditt medvetande till ditt kronchakra

Medan du låter hela din uppmärksamhet samlas här ska du föreställa dig en öppen lila dörr. Se framför dig hur denna lila dörr stängs och hur du låser den med en nyckel som du har i din ficka.

 Gå neråt till området mellan ögonen och här ser du en indigoblå (mörkblå) dörr som är öppen. Se hur du stänger den och vrider om nyckeln.

  Fortsätt till halschakra och här finner du en ljusblå dörr som är öppen. Stäng den ljusblåa dörren och lås den.

 Flytta din fokusering vidare neråt kroppen till hjärtchakrat och där finner du en grön dörr som är öppen. Stäng den och vrid om nyckeln

 Fortsätt till magchakrat där du finner en solgul dörr som är öppen. Stäng igen den och lås med nyckel.

 Gå vidare till navelchakrat  och här finner du en orange dörr. Stäng igen den orangea dörren och lås den ordentligt.

 Vandra neråt till baschakrat där du finner en röd dörr som du stänger igen och låser med nyckeln.

 Nu är alla dina chakran stängda och du lägger tillbaka nyckeln i din ficka.

 Nu är du väl beskyddad och ingenting negativt kan komma in i dig och påverka.

 Se för ditt inre öga hur ett gyllene ljus helt och håller omger och beskyddar dig.

 

Källa Hälsokällan, besök för fler meditationsövningar.

Annonser