De 13 trädmånaderna – Gynnande månader ur magisk aspekt mm

Under vissa tidpunkter på året är en viss sorts magi som mest verksam. Precis som månens faser och veckodagar har kalenderåret sin egen cykel.

Uppfattningen att månen är en gudinna kan spåras till fruktbarhetsyrkan i den yngre stenåldern i Europa. Då man följde månens 13 faser byggdes den keltiska trädmånaderns kalender efter det därav föknippas den starkt med månmagi. Den följer inte den modernare År:s kalender utan är i harmoni med naturens egen kalender, som växlar med årstiderna.

Detta inlägg är baserat på den keltiska trädmånader-kalendern (Ogham kalendern) och den kan användas med nytta i magiskt arbete, ritualer och besvärjelser, men även för andlig och personlig utveckling. Anpassa din tidpunkt precis som du anpassar dina redskap och hjälpmedel. Dessutom slänger jag in lite gammal folktro, medicinska egenskaper, ogham träd runor och horoskop enligt trädmånaderna och träden. Det blir alltså ett lååångt inlägg. Jag har lite recept på drycker och annat men det publicerar jag i seperata inlägg framöver. Lika så om Ogham alfabetet.

Björkträdets månad, 24 December – 20 Januari

I början av året: fokusera på det nya. Be om tur och nya vägar till utvecklingsmöjligheter oavsett vad det kommande året för med sig. Fokusera på det du vill uppnå.

Björken är solens och himlens träd enligt den keltiska mytologin. Björken är ett livskraftigt träd. Det var björkens inre starka kraft som gjorde den speciellt lämpad till fruktbarhetsriter. Den skyddade också mot negativa känslor och tankar.  I gamla tider snidades oghamstavarna i björkträ. Under hednatid var björken helgad åt Freja, fruktbarhetsgudinnan. Därifrån kommer smyckandet med björkblad av majstången som är en fruktbarhetssymbol från den tiden. Likaså fastlagsriset vid påsk.

När man badade bastu och piskade sig med björkris så skulle löven som fastnade på kroppen sparas, torkas och malas ned i den tilltänktes mat. Då skulle man lyckas fånga honom/ henne som har använt björkriset.

Trädet har använts av ”kloka gubbar och gummor” till att fästa sjukdomar i, så kallade ”trollbjörkar” och till att spå om framtiden. Björken har inom folktron betraktats som ett heligt träd. Den ansågs ha heliga krafter som kunde stå emot häxor och onda makter. Det sägs att det är under en björk man ska leta om man vill hitta gamla nedgrävda skatter.

Björken kunde ge olika slags hjälp. Om man rullade sig i naken i en bädd av färska björklöv blev man fri från reumatism och gikt. Om en kvinna smorde in sig i björksav blev hon vacker, len och ljus som en björkstam.

Medicinskt:

Pulveriserade björkknoppar användes istället för salt när samerna kryddade köttet.

Björksaven användes tidigare medicinskt mot bl.a. tuberkulos och
njursten, och inom folkmedicinen har den använts, blandad med vitt vin,
som medel mot kolik.

Björklöv plockade före midsommar är rika på C-vitamin. Björklövste är urindrivande och används mot besvär i urinvägarna. Det används också för behandling mot reumatism. Teet sänker även kolesterolvärdet och är bra mot halsont.

Barken och den torkade roten kan också användas till te. Genom torrdestillation av bark, grenar och rötter får man
björktjära som tidigare användes vid hudsjukdomar och mot parasiter i huden. Olja som utvunnits ur björkknoppar är bra vid behandling av psoriasis och eksem. Löven kan användas i badet mot reumatism. En brygd på björksav med kryddneijlikor och kanel drickes för invärtes bruk mot reumatism. Förr användes björksaven för behandling av acne.

Vill du förena nytta med nöje, gör björklövssaft!

Horoskop: är du född under björkens månad är du är lite blyg men ändå sällskaplig. Har god smak och är fantasifull.

Rönnbärsträdets månad,  21 Januari – 17 Februari

Fokusera på hur du når dina mål. Utövandet av magi som involverar kommunikation och psykiska kontakter fungerar bäst under denna tiden av året.

Förr ansågs Rönnen speciellt flogrönnar vara ett trollträd som förknippas med magiska krafter och var helgad åt guden Tor. Den ansågs skydda mot häxor, åskan och storm. Gjorde man en slagruta av rönnen kunde man finna skatter.

Mycket rönn ansågs båda om en snörik och sträng vinter. Tomtar sägs bo under rönnen och eldade man med det som virke kunde de bli arga och lämna boningshuset.

 Horoskop: Du är charmig och generös. Lite flörtig men ändå trevlig och artig

Askträdets månad, 18 februari – 17 Mars

Kärleksmagi och våra kära bör ligga oss varmt om hjärtat under tidig vår. Det är ingen tillfällighet att alla hjärtans dag infaller uner denna tiden på året.

I Nordisk mytologi:

En ask vet jag stånda, den Yggdrasil heter, ett väldigt träd överöst med vita sanden. Därifrån kommer daggen som i dalarna faller. Den står evigt grön över Urdarbrunnen.
Askens betydelse som heligt träd har naturligtvis koppling till uppfattningen att Lärads träd, Yggdrasil, är en ask. Den första mannen var ju också en ask till dess att Oden och hans bröder fann honom och i den blåste ande, liv, förstånd och sinnen. Asken har också alltid haft en särskild betydelse i folktron.

I Skåne hade de gamla för sed att blota till ”Askafroan” (askfrun) och på Askonsdagens morgon ska, innan solen stigit upp, vatten slås över askens rötter samtidigt som man säger: ”Nu offrar jag, så gör du oss ingen skada”.

Horoskop: du är populär och inpulsiv. Du är också pålitlig och kräsen när det gäller smak.

 

Alträdets månad, 18 Mars – 14 April

Utövan av magi i samband med affärer eller teoretiska spekulationer leder till framgång under denna tiden på året.Så fröna till framgång nu, alträdets månad symboliserar Moder jords uppenbarelse och fruktbarhet Kärleksmagi som förstärker en redan existerande relation är gynnsamt.

Alträdet kallas också vattnets konung pilträdet vattnets drottning, eftersom de naturligt växer nära sjöar, floder och vattendrag. Alens rötter växer i vattnet och dess grenar i luften, därför förknippas med harmoni och balans mellan det feminina och maskulina.

Under denna månas sker det en stor tillväxt i naturen, det är en bra tidpunkt att främja varge affärmässig och kreativ affär du har för dig. När man skär i ett alträd förändras dess färg från vit till röd och dessa färger har länge förknippats med gudomlig fruktbarhet, använd den röda färgen för att symbolisera alträdet. Knopparna som växer i spiraler är en symbol för återfödelse och påminner oss om den nya cykeln som är på väg.

Samerna målade figurer på sin trummor med hjälp av Alträdets färg, de tuggade barken och fick i saliven fram färg som de målade med. Trommorna användes sedan för divination. Gör din egen färg av Al för ditt magiska och andliga arbete.

Enligt gammal nordisk folktro skapades den första människan av alträ. Om man ville ta reda på om det var sant kunde man skära ett snitt i trädstammen och visst såg det rött ut som levande kött … Trädet är också förknippat med den heliga elden. Det var farligt att plantera en al på gården eftersom den kunde leda elden till huset.

Inom folktron använde man alkvistar när man ville veta vad en person led av för sjukdom. Den sjuke plockade några alkvistar som brändes och i röken skådade man vilken sjukdom det var.

Medicinskt:

Hade man ont i ögonen plockades alkvistar på grannens ägor. Man spottade på dem och slängde bort dem. Då försvann det onda.Barken och de unga bladen används medicinskt.Färska allöv är bra mot sprucken hud, svullnader och blåmärken.

Det är också bra att lägga löv i skorna mot fotsvett!

Alens löv och bark är sammandragande och
används till te och som gurgelvatten vid halsont.
Det är bra för behandling av reumatisk värk, feber o förkylningar. Teet används också för behandling av tarmkatarr och diaréer.

Horoskop: Du är envis men på ett positivt sätt. Du har stark integritet och en säker inställning till livet.

Pilträdets månad, 15 April – 12 Maj

Dra till dig kärlek eller ett nytt jobb eller försök att göra ett gott intryck. Magi som innebär en ny början och förstärka och nära viare det som redan finns.

En y-formad pilgren kunde användas som slagruta. Grenen hålles utspänd mellan händerna och hoppar eller vrider sig vid ställen där det finns vatten i jorden.
Man kunde också få utslag för märgel och gömda skatter.

Om grädden var förhäxad så att den ej kunde kärnas till smör, skulle den kokas och vispas med en visp av pil – då fick häxan direkt känna på slagen från pilriset.

Dörren till vättars och underjordiska väsens boning lär finnas under ett pilträd.

Man kunde även spå väder med pilen. Kryllade sig grönpilens blad på hösten kunde man förvänta sig en tidig och sträng vinter.

Likaså visste man att havren skulle sås när pilens blad var lika stora som musöron

Horoskop: Du är en drömmare och envis. Kreativ och omtyckt.

Hagtorns månaden, 13 Maj – 9 Juni

Fokusera på att hålla en barriär mellan dig och det du inte vill ha i ditt liv. Skaka av dig gamla problem eller ihärdiga irritationer. Bra tid på året för magi som innebär avslut och ”komma över”, samt din personliga utveckling.

Hagtorn användes förr som häckväxt och den hårda veden användes bland annat till hammarskaft, trissor med mera. Blommor och blad användes till te och frukten maldes till nödbröd.

Förr tog man inte in hagtornsblommor i huset. Det betydde besök av döden. Eller så blev de små barnen bortrövade av älvorna. Men vid bröllop betydde några kvistar hagtorn lycka.

Medicinskt:

Endast de vildväxande sorterna kan användas. Blad och blommor används till stärkande te. Blommorna är mest verksamma och då främst de vita. Även bären kan användas.

Hagtorn används inte vid akuta sjukdomar men är ett bra och stärkande medel efter längre sjukdomsperioder.

Horoskop: Du är optimistisk och glad. Men också lidelsefull och lojal mot dina vänner och familj.

Ekträdets månad, 10 Juni – 7 Juli

Utövandet av magi för tillväxt och fruktbarhet fungerar bäst under denna tid. Koncentrera dig på att stärka din vishet, uthållighet och trygghet.

Enligt keltisk mytologi är eken det högst vördade trädet. Det äger energi, styrka och kraft, liksom läkande egenskaper och står för ett lyckligt liv. Eken är lugnande och en symbol för kommunikation och värme. Ekollonen gav druiden särskild kraft och inspiration. I eklundarna utövades magi och kontaktades gudavärlden. Svinet, det djur som ansågs ha närmast kontakt med ”andra sidan” utfodrades med ekollon.

I Norden var eken Tors träd, åskans och blixtens Gud. Slog åskan ned i en ek betraktades trädet som heligt och det gör den ofta. Tidigare under kristendomens intåg brändes många eklundar. Det var där folket offrade och dyrkade andra gudar än kristendomens. Dessa heliga lundar upplevdes som konkurrenter till den kristne gudens kyrkor. De ekar som fick stå kvar betraktades som trollträd där älvor och dryader stämde möten på nätterna. Alver och tomtar hade sina bon under trädens rötter.

Medicinskt:

Enligt en gammal örtabok kunde eken användas inom 26 områden. Några områden var till baddning och behandling av sår. Dekokter användes också till gurgelvatten vid tandlossning. Produkter från eken kunde också användas mot bl a. tarmvred, tandvärk, blod i urinen, röda blemmor under ögonen mm.

Ekbark, ollon och blad innehåller garvsyra. Barken från 5-12 år gamla grenar används till teer som kärlsammandragande medel för behandling av inflammationer och diarré.

Utvärtes användes dekokten till baddning av frostskador, brännskador och hemorrojder. Utvärtes användes barken också mot riklig fotsvett och till gurgelvatten vid inflammationer i munhålan och svalget.

Horoskop: Du är stolt och oberoende, har god självdeciplin. Du är också attraktiv både fysiskt och andling.

Järnekens månad, 8 Juli – 4 Augusti

När dagarna blir kortare efter sommarsolståndet och månens kraft ökar så koncentrera dig på att lägga dåliga upplevelser bakom dig. Bra månad för magi för avslut, förnyelse och beskydd.

Järneken rymmer traditionellt magiska krafter som kan skydda dig mot häxkonst, bladen skyddar dig mot maktmissbruk och missunsamhet. Det är bra för mån att bära små påsar med blad och bör från järneken eftersom järnekens återuppbyggande kraft och energi stärker maskuliniteten då den härskar i planeten mars.

Järneken är till hjälp mot ilska, hot och aggresivitet. Järnek ska alltid planteras i par, en han och en honplanta

Medicinskt:

OBS: FRUKTERNA ÄR MYCKET GIFTIGA

Bark, skördad under våren och blad, färska och torkade,
skördade under hela året, används till te.
Teet är febersänkande, hostlösande, svagt urin- och
galldrivande och används vid förkylning och bronkit. Används även som urindrivande vid ödem och reumatism.

Horoskop: Dig kan man lita på. Du är lugn och har gott om sunt förnuft. Du har lätt att förstå och uppfatta andra och lyckas med dina mål.

Hasselmånaden, 5 Augusti – 1 September

Detta är den bästa tidpunkten på året för att nå insikt och skaffa kunskaper. Utöva magi för att skärpa dina sinnen och stärka din koncentration, praktisera meditation och försök dig på astralresor.

Hasselmånaden är en bra tidpunkt för att studera taratkort, runor och arbeta med din intuition. Nyckelordet är visdom.

Mindre grenar av hasselträ an vänds även till slagrutor som kunde visa var det fanns vatten, eftersom grenarna är böjliga och reagerar på de subtila energierna.

Hasselnötter symboliserar lycka och fertilitet. Hittar du två kärnor i samma nöt så ät den ena och kasta den andra över vänstra axeln medan du tänker på din önskan. Använd även hasselnötter i lyckoamuletter, fertilitetsamuletter (om du önskar bli gravid) och i önskemagi. Förr i tiden gavs en påse med hasselnötter till den blivande bruden för att hon skulle bli gravid. Ett kors av två lika långa hasselgrenar ihopbundna med ett rött garn är en bra lyckoamulett. Även att göra en stav eller trollstav av en ca 30 – 40 cm låmg gren av hassel är bra för att leda energi i magiskt arbete för att t ex kasta en cirkel. Ett tips är att kasta en cirkel runt din säng med staven för att hålla nattmaran och mardrömmarna borta.

Horoskop: Du är dygdig och har medkänsla. Du är hängiven det du tror på och är blygsam, nästan självutplånande.

Vinrakemånaden, 2 September – 29 September

Ge inte upp hoppet med det du försöker lyckas med. Detta är rätt tidpunkt att skörda frukterna av årt arbete.

Vinet sägs vara älvornas favorit och styr drömm magi inom keltisk tro. Det står för hänförelse, mod, styrka, inspiration och glädje.

Astrologiskt styrd av solen och därmed Lejonet (elementet eld).

Horoskop: Du är rastlös och har en stark längtan efter äventyr. Du lyckas ofta med vad du företar dig.

Murgrönemånaden, 30 September – 27 Oktober

När vintermånaderna närmar sig kan du behöva öka din energi och motståndskraft. Magi för god hälsa, healing är passande nu.

Enligt kelterna betyder murgröna återfödelse och odödlighet, evig vänskap och trohet.

Plocka ett blad dagen efter nymåne och använd i kärleksamulett och kärleksmagi.

Horoskop: Du har många djup och är mångsidig. Du är originell och kunnig i det du företar dig och mycket romatisk.

Vassmånaden, 28 Oktober – 24 November

Under vinterperioden kan du behöva ladda batterierna. Då du vistas mycket inomhus under denna tid av året kan det vara en god ide att fukusera dig på hemmet och familjen.

Vinden genom en vassrugge kunde ge ett mystiskt ljud. Kelterna använde vassen som ett andligt redskap som kunde ge hjälp i olika frågor.

 

Jordstammen användes efter torkning till och maldes till mjöl. Blommorna till grön färg.

Horoskop: Du är en självsäker och beundrad person. Du har mycket energi och är mångtydig. Du kan både vara otålig och hemlighetsfull.

Flädermånaden, 25 November – 23 December

Årets sista fullmåne visar sig och representerar fulländan. Utöva magi som representerar ett avslut och summerar det du har uppnått.

Under fläderns sägs hyllefrun, eller fru Holla, leva det är också frejas skyddsling.Fläderns starka doft sägs skrämma bort trollen från hemmet samtidigt som den lockar vänligt inställt småfolk, vilket var en anledning till att den odlades nära huset. En annan anledning var naturligtvis att blommor och bär kan användas som krydda till dryck. Däremot får man inte plocka fläderns blommor hur som helst: Man bör alltid be hyllefrun om lov. Allra bäst är dock om man kan plocka blommorna vid midnatt på Midsommarafton och samtidigt gå tre varv baklänges runt busken eller trädet.

Horoskop: Du har ett konstnärligt temprament och handlar ibland mycket impulsivt. Du kan ha nära till svartsjuka och föredrar intelektuella nöjen.

 23:e December, brytpunkten Bokträdet, ödets dag.

På Omberg vid Vättern växte tolv bokar tätt tillsammans som kallades Apostlabokarna. En bibeltroende bonde blev arg på Judas Iskariot och tog en yxa, gick till Apostlabokarna och högg ner den bok han trodde symboliserade Judas. Det skulle han inte ha gjort för därefter drabbades han av allehanda olyckor och sjukdomar. Efter några år var han död

Horoskop: Du har inget träd för du är född på en brytpunkt. Ödet styr din väg, men en del kalendrar säger att Bokträdet styr denna dag. Du är ömtålig och känslig. Ärlig och anspråkslös.

Lev i harmoni med naturen och använd naturens växlingar i samband med häxkonstutövande

Lev i harmoni med naturen och använd naturens växlingar i samband med häxkonstutövande

Annonser