Meditationsövning – Öppna sina chakran

Detta är en meditationsövning jag fann gratis på Hälsokällan, jag har provat den och den fungerar bra för att öppna upp sig eller bara stabilisera sina energier.

Bäst fungerar den med lite instrumental Native American musik på i bakrunden, lite väldoft och tända ljus.

Trevlig resa!

HUR MAN ÖPPNAR ENERGINS PORTAR

 Koncentrera hela ditt medvetande till ditt baschakra

Medan du låter hela din uppmärksamhet samlas här ska du föreställa dig en röd dörr.

Se framför dig hur denna röda dörr öppnas.

 Gå vidare till navelchakrat  och här finner du en orange dörr.

Ställ upp dörren på vid gavel.

 Fortsätt till magchakrat där du finner en solgul dörr.

Öppna den.

 Flytta din fokusering vidare uppåt kroppen till hjärtchakrat och där finner du en grön dörr som du öppnar

 Fortsätt till halschakra och här finner du en ljusblå dörr. Den öppnar du upp.

 Gå upp till området mellan ögonen och här ser du en indigoblå (mörkblå) dörr som är öppnas

 Sista chakrat är kronchakrat som är lila. Öppna upp den lila dörren.

 Nu är alla dina chakran öppnade.

Be nu också om ljusbeskydd och ett kosmiskt ljus omkring dig.

 Nu har du en kanal öppen till andevärlden.

 

Källa Hälsokällan

Annonser