Talsymbolik – Talens betydelse i magi

Jag tänkte göre en liten redovisning över vad just olika tal förknippas med och representerar i magi.

Alla former av tillbehör som du använder när du utför magiska ritualer/besvärjelser spelar en roll för avsikten och genomförandet. Det gäller också tal i din ritual. Oavsett om det gäller nerskrivna talsymboler, antal knutar på ett band eller om du använder talens magiska associationer, till exempel genom att upprepa vissa ord eller en mening ett bestämt antal gånger,  eller genom att använda dig av ett bestämt antal stearin ljus när du utför din ritual.

Betydelsen av tal:

0 – Noll, som också förknippas med tarotkortet Narren är oskuldens tal och associerar med fullständig tillit. Talet uppmanar dig med att ta chanser med öppet hjärta och utlovar i gengäld att universum kommer att stötta dig.Om du har många nollor i ditt telefon nummer kan det betyda att du behöver förenkla ditt liv.

1 – Ett är indivens och enhetens tal och representerar ambition och säkerhet. Det sägs vara lyckobringande att bo på nummer 1. Många festivaler som hyllar naturen infaller den 1:a i månaden, det är bra att påbörja nya projekt med talet ett i tanken. Det är även talet för möjligheter och förståelse av dina individuella handlingar och hur de påverkar din omvärld. Ett är talet för fokusering målmedvetenhet och acceptans.

2 – Två är talet för samarbete och partnerskap det är dualitetns tal. Det rymmer motsättningars, kompromissernas och den romantiska kärlekens energi. Två betraktas oftast som ett passivt tal, men det är faktisk talet för frid och harmoni.Det hjälper oss att erkänna våra egna styrkor och svagheter genom vår relation till andra. Använd talet för balans i parförhållanden och andra relationer.

3 – Tre Saturnus tal, är ett magiskt tal som bland annat associeras med den trefaldiga gudinnan, som både är jungfru, moder och den gamla kvinnan. Talet förknippas även med månens växande, fulla och avtagande faser. Samt födelsen, livets och dödens cykel. Inom häxkonsten tror man på lagen om tre – det du ger/sänder ut kommer trefalt tillbaka till dig. Många ritualer avslutas med att ett ord eller mening upprepas tre gånger och en tredubbel knut används oftast som en form av amulett som förseglar en helig pakt. Använd talet för solidaritet, timing och acceptans.

4 – Fyra är talet för stabilitet och det sägs ge magin ”fysisk struktur”. Det är Jupiters tal och används för att hantera auktoriteter och främja allmän hälsa. Den magiska cirkel som utövare av häxkonsten traditionellt håller sina cermonier i är symboliskt skapad av de fyra elementen – jord, luft, eld och vatten. Dessa associeras också med de fyra hörnen av världen – norr, öster, söder och väster.

5 – Fem är talet för transformation och representerar kombinationen av de fyra elementen förenat med anden/själen (det femte elementet). Den femudigga stjärnan är en gammal egyptisk symbol för livmodern och talet fem associeras också med magiska port-öppningar. Det indikerar att det kan finnas utmaningar framför dig, men att dessa kommer att hjälpa dig att utveckla dina förmågor och talander. Talet fem är Mars tal och används för energi, passion, mod och viljestyrka.

6 – Sex Solens tal, är ett tal som inspirerar oss att se tillbaka på vår historia och ta lärdom att de lärdomsprocesser som vi har gått igenom. Det uppmanar oss att värdesätta det välkända och nära. Våra familjer, gamla vänner och att konfronteras med det förflutna. Om siffran 6 är dominerande i dig kan du uppleva att det finns en del oavslutat i ditt liv, som du måste ta itu med inann du kan röra dig vidare. Använd talet sex i magi för framgång, rikedom och karisma.

7 – Sju Venus tal, är talet för mystcism och illusion, Det förknippas med drömmarnas och fantasins universum och med magins värld. Enligt traditionell folktro hade den sjunde sonen otroliga synska egenskaper, och förmågan att tolka drömmar. Det står även för kärlek, fruktbarhet och emotionell tillväxt.

8 – Åtta Merkurius tal, är talet för matriell framgång, rikedom och överflöd. Använd därför detta tal i samband med alla magiska ritualer och besvärjelser som har med pengar och ekonomi att göra. Åtta uppmanar oss att förstå och lägga märke till utväxlingen av energi i våra liv. Och vad vi önskar oss att ge och ta emot. Använd även i magin för helande, kommunikation och mental klarhet.

9 – Nio Månens tal, är talet för fulländning – det samlar alla kreativa krafter till en helhet. Eftersom det magiska tretaletmultiplicerat med sig självt blir nio, anses talet nio dessutom vara lyckobringande. Använd för kännslomässig kontakt, tidvatten och förtrollning. Enligt traditionen sägs katter ha nio liv och dessa djur förknippas ofta medhäxkraft och magi. I Dantes inferno hade helvetet nio nivåer och likaså Hels rike i vissa texter.

10 – Tio Jordens tal, är talet för uthållighet och jordförbindelse.

13 – Tretton är det tal som traditionellt förknippas med häxor bland annat för att de följer månens (tretton) cykler. Dessuton ansås fredagen den trettonde förr i tiden tillhöra mångudinnan, det är även gudinnan Frejas tal. Många uppfattar tretton som ett olycksbådande tal, men för dom som dyrkar månen och naturen är det ett lyckobringande tal. Talet 13 förknippas ofta med magi och häxkonst.