Magin i månens faser – Månkalender & Astronomisk kalender för 2013

4 (1)

Vad har Månen för roll i magi?

Månen har länge setts som mystikens sol och är djupt rotad i häxkonstens alla grenar. Det är ioförsej inte så konstigt om man tänker efter. Redan i gryningen upptäckte människan ett samband med ebb och flod samt hur månen stod på himlavalvet, tillsammans med ljuset månen gav är det inte alltför långsökt att tro att en hel del sådd & skörd skedde under full/växande måne fasen.

Kvinnor kunde se att menstruationen oftast sammanföll då, barnafödslar osv. Man kunde använda månen som tideräkning och visst är hon gudomlig och kraftfull när hon står full och lysen i natten.

De mörkare vintermånaderna gav månen människan ett par extra upplysta arbetstimmar, man måste inse att allt tog längre tid förut och var behövligt för att överleva. Tar man detta i beräkningen förstår man varför månen spelar så stor roll, trots att vi inte behöver förlita oss på den längre. Är det mörkt idag tänder vi en lampa, vi märker inte vilken fas månen står i eftersom vi inte behöver eller är beroende av det ljus den kan skänka oss. Ska vi resa nattetid, måste det inte vara fullmåne, växande måne för att vi ska se, vi har lysen på bilen och vi märker än en gång inte hur månen står.

Månen kunde också vara förrädiskt, plötsligt gick den bakom moln och besten eller rövarna var framme. I mörker kunde man gömma det man hade för sig, när man behövde plocka de lite mörkare växterna eller företa sig en aktivitet av mörkrets skydd – mörk måne finns egentligen inte utan är avtagande till nymåne perioden.

Två övningar:

Det sbsolut bästa sättet att försöka lära sig månmagi, månens roll i naturen och vad den representerar är att observera den. Att lägga märke till hur den står, försöka observera hur den påverkar omgivningen så som växtlighet, sömnrytm, humör, ebb och flod och djurliv. Och att göra det i en hel naturcykel.

Man kan också försöka bada i månsken, ställa sig i månsken och flytta sitt medvetande till kroppshåret, det absolut yttersta lagret på huden. Här märker man efter ett par gånger vad som händer.

I detta avsnitett tänkte jag se närmare på månfaserna och hur de lämpar sig i ritualer och besvärjelser. Vill du veta mer om symbolik och dylikt bör du läsa ” Månens symbolik”, Månens gudar och gudinnor, månritual till Hecate, tillbehör vid Månritual, Månmeditation och hur man laddar föremål med månens kraft.

Betydelsen av månens faser:

Nymåne(spetsarna pekar åt vänster) – Vid denna tid är det bra att påbörja någonting nytt. Önskeritualer och besvärjelser för att locka till sig någonting nytt. Kärleksmagi, magi för välgång, för en ny början, och en bra tid att påbörja ett projekt. Eller starta en ny vana. Det kan tillägas att månens energier är svagast vid denna fas – här ”växer” det.

Växande måne – Fokus på kreativitet, det nya och tillväxt. Ritualer och besvärjelser för hälsa, välstånd och tillväxt i kärlek.

Fullmåne – I denna fas rymmer månen som mest energi och kraft. Det är fasen som mest förknippas med magi. Alla ritualer och besvärjelser är gynsamma att utföra nu (enligt mig då), t ex; framgång, kärlek, slutföra uppgifter, lyckad examen m.m Ladda även kristaller, tarotkort, samla växter och liknande. I  magisk mening är fullmånens energier verksamma i 3 dygn och börjar dygnet före fullmåne för att sedan sträcka sig till dygnet efter fullmånen. Kraft och fullbordan.

Avtagande – Nu är den perfekta tiden för magiskt arbete som fokuserar på det du vill ska försvinna ut ur ditt liv. Utför ritualer och besvärjelser som bli av med en beundrare, avunsjuka/svartsjuka, bli av med en sjukdom, minska skulder, jaga bort fiender, bränna bort dåliga vanor etc

Mörk måne – Nu är tiden för att skåda inombords. En bra tid för meditation. Du kan använda dig av den mörka månen vid ritualer och besvärjelser som avser avunsjuka, svartsjuka och fiender.  Även diverse självhjälpsmetoder som hypnos mf för att göra ett djupdyk i ditt eget psyke.

Det är högst användbart att veta hur planeterna står inför en planerad ritual eller besvärjelse, då kan man få en hint av vilka energier som dominerar just då

Det är högst användbart att veta hur planeterna står inför en planerad ritual eller besvärjelse, då kan man få en hint av vilka energier som dominerar just då

Kalender med Månens faser 2013

D: Står för dag, T: Står för timme och M: står för minut.

Månens kvarter tolkas såhär:

 • Första kvarteret: Från mörk måne till halvmåne, växande halvmåne.
 • Andra kvarteret: Från halvmåne till fullmåne, redan halmåne som växer till fullmåne.
 • Tredje kvarteret: Från fullmåne till halvmåne, avtagande halvmåne.
 • Fjärde kvarteret: Från halvmåne till mörk måne, redan halvmåne som växer bort till mörk måne.
 • Månfas Datum Tid
  Sista kvarteret 5 januari 2013 04:58:56
  Nymåne 11 januari 2013 20:45:17
  Första kvarteret 19 januari 2013 00:45:56
  Fullmåne 27 januari 2013 05:40:28
  Sista kvarteret 3 februari 2013 14:57:36
  Nymåne 10 februari 2013 08:22:46
  Första kvarteret 17 februari 2013 21:31:19
  Fullmåne 25 februari 2013 21:28:51
  Sista kvarteret 4 mars 2013 22:54:39
  Nymåne 11 mars 2013 20:54:19
  Första kvarteret 19 mars 2013 18:27:32
  Fullmåne 27 mars 2013 10:30:20
  Sista kvarteret 3 april 2013 06:38:53
  Nymåne 10 april 2013 11:38:49
  Första kvarteret 18 april 2013 14:32:33
  Fullmåne 25 april 2013 21:59:57
  Sista kvarteret 2 maj 2013 13:16:36
  Nymåne 10 maj 2013 02:31:40
  Första kvarteret 18 maj 2013 06:36:25
  Fullmåne 25 maj 2013 06:27:03
  Sista kvarteret 31 maj 2013 21:00:19
  Nymåne 8 juni 2013 17:59:01
  Första kvarteret 16 juni 2013 19:25:25
  Fullmåne 23 juni 2013 13:33:38
  Sista kvarteret 30 juni 2013 06:55:21
  Nymåne 8 juli 2013 09:16:06
  Första kvarteret 16 juli 2013 05:19:57
  Fullmåne 22 juli 2013 20:16:32
  Sista kvarteret 29 juli 2013 19:44:43
  Nymåne 6 augusti 2013 23:51:32
  Första kvarteret 14 augusti 2013 12:57:33
  Fullmåne 21 augusti 2013 03:45:06
  Sista kvarteret 28 augusti 2013 11:35:47
  Nymåne 5 september 2013 13:36:12
  Första kvarteret 12 september 2013 19:09:52
  Fullmåne 19 september 2013 13:12:38
  Sista kvarteret 27 september 2013 05:56:12
  Nymåne 5 oktober 2013 02:34:10
  Första kvarteret 12 oktober 2013 01:03:54
  Fullmåne 19 oktober 2013 01:37:36
  Sista kvarteret 27 oktober 2013 01:42:04
  Nymåne 3 november 2013 13:49:32
  Första kvarteret 10 november 2013 06:58:47
  Fullmåne 17 november 2013 16:16:30
  Sista kvarteret 25 november 2013 20:30:21
  Nymåne 3 december 2013 01:22:19
  Första kvarteret 9 december 2013 16:13:09
  Fullmåne 17 december 2013 10:29:20
  Sista kvarteret 25 december 2013 14:50:20

Fullständig Astronomisk Kalender för 2013

Januari 2013

 d  t m

 5  04:58  Månen i 3:e kvarteret
 11  20:44  Nymåne
 19  00:45  Månen i 1:a kvarteret
 27  05:38  Fullmåne

 10  11   Månen närmast, avstånd 360048 km
 22  12   Månen fjärmast, avstånd 405311 km

 1  23   Månen 6° S om Regulus
 2  06   Solen närmast, 0,983290 a.e.
 3  22   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 5  21   Månen 0,6° S om Spica. Ockultation, synlig i Indiska Oceanen,
        södra Indonesien, Australien, Nya Zeeland samt delar av Antarktis.
 7  02   Månen 4° S om Saturnus
 9  00   Månen 6° N om Antares
 10  13   Månen 3° N om Venus
 13  13   Månen 6° N om Mars
 18  10   Merkurius i övre konjunktion med solen
 21  13   Månen 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 22  04   Månen 0,5° S om Jupiter. Ockultation, synlig i Stilla Havet samt
        mellersta Sydamerika.
 22  13   Månen 4° N om Aldebaran
 26  06   Månen 11° S om Pollux
 29  04   Månen 6° S om Regulus

Februari 2013

 d  t m

 3  14:56  Månen i 3:e kvarteret
 10  08:20  Nymåne
 17  21:31  Månen i 1:a kvarteret
 25  21:26  Fullmåne

 7  13   Månen närmast, avstånd 365318 km
 19  07   Månen fjärmast, avstånd 404472 km

 2  03   Månen 0,3° S om Spica. Ockultation, synlig i Atlanten, centrala och
        södra Afrika, Madagaskar, södra Indiska Oceanen samt västra Australien.
 3  11   Månen 3° S om Saturnus
 5  08   Månen 6° N om Antares
 8  22   Merkurius 0,3° N om Mars
 11  15   Månen 6° N om Mars
 11  19   Månen 5° N om Merkurius
 16  22   Merkurius i max östlig elongation, 18°
 17  21   Månen 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 18  13   Månen 0,9° S om Jupiter. Ockultation, synlig i södra Indiska Oceanen
        och södra Australien.
 18  20   Månen 4° N om Aldebaran
 18  22   Månen 0,3° S om Vesta. Ockultation, synlig i mellersta Sydamerika, Sierra Leone,
        Liberia, södra Elfenbenskusten samt sydvästra Afrika.
 21  08   Neptunus i konjunktion med solen
 22  14   Månen 11° S om Pollux
 25  12   Månen 6° S om Regulus

Mars 2013

(lägg till en timme för att få sommartid)

 d  t m

 4  22:53  Månen i 3:e kvarteret
 11  20:51  Nymåne
 19  18:27  Månen i 1:a kvarteret
 27  10:27  Fullmåne

 6  00   Månen närmast, avstånd 369957 km
 19  04   Månen fjärmast, avstånd 404261 km
 31  05   Månen närmast, avstånd 367504 km

 1  08   Månen 0,1° S om Spica. Ockultation, synlig i Stilla Havet, sydvästra
        Mellanamerika, Sydamerika samt södra Atlanten.
 2  16   Månen 3° S om Saturnus
 4  14   Merkurius i undre konjunktion med solen
 4  14   Månen 6° N om Antares
 17  02   (15) Eunomia i opposition, magn = 9,6
 17  05   Månen 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 18  02   Månen 1,5° S om Jupiter
 18  04   Månen 4° N om Aldebaran
 20  12:02  Vårdagjämning
 21  23   Månen 12° S om Pollux
 22  19:17  Mars passerar 39" norr om Uranus
 24  19   Jupiter 5° N om Aldebaran
 24  21   Månen 6° S om Regulus
 28  16   Månen 0,005° N om Spica. Ockultation, synlig i sydöstra Asien, Indonesien,
        nordöstra Australien samt Stilla Havet.
 28  18   Venus i övre konjunktion med solen
 29  02   Uranus i konjunktion med solen
 29  21   Månen 3° S om Saturnus
 31  19   Månen 7° N om Antares
 31  23   Merkurius i max västlig elongation, 28°

April 2013

(lägg till en timme för att få sommartid)

 d  t m

 3  05:37  Månen i 3:e kvarteret
 10  10:35  Nymåne
 18  13:31  Månen i 1:a kvarteret
 25  20:57  Fullmåne. Partiell månförmörkelse 21:54-22:21 sommartid, störst 22:07 (1,5 %).
        Synlig i Australien, större delen av Asien, Europa, Afrika och Antarktis.
        Helt synlig i hela Sverige.

 15  23   Månen fjärmast, avstånd 404862 km
 27  21   Månen närmast, avstånd 362268 km

 8  11   Månen 7° N om Merkurius
 13  13   Månen 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 14  12   Månen 3° N om Aldebaran
 14  19   Månen 2° S om Jupiter
 18  01   Mars i konjunktion med solen
 18  07   Månen 12° S om Pollux
 21  06   Månen 6° S om Regulus
 22  07   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 25  01   Månen 0,004° N om Spica. Ockultation, synlig i Mellanamerika, norra och
        nordöstra Sydamerika, Atlanten, södra Afrika samt Madagaskar.
 26  03   Månen 4° S om Saturnus
 28  03   Månen 7° N om Antares
 28  09   Saturnus i opposition

Maj 2013

(lägg till en timme för att få sommartid)

 d  t m

 2  12:14  Månen i 3:e kvarteret
 10  01:28  Nymåne. Ringformig solförmörkelse, synlig i Stilla Havet,
        större delen av Nya Zeeland, Australien och Indonesien.
        Ringformig i norra Australien, östligaste Papua Nya Guinea,
        Solomonöarna och Stilla Havet.
 18  05:35  Månen i 1:a kvarteret
 25  05:25  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen, max 06:09 sommartid (1,5 %).
        Synlig i större delen av Afrika, västra Europa, Sydamerika samt
        Nordamerika utom nordvästra delen. Förmörkelsen är så liten att den
        inte är observerbar.
 31  19:58  Månen i 3:e kvarteret

 13  15   Månen fjärmast, avstånd 405825 km
 26  03   Månen närmast, avstånd 358377 km

 6      Eta Aquariderna i maximum
 10  22   (2) Pallas i konjunktion med solen
 11  22   Merkurius i övre konjunktion med solen
 11  19   Månen 3° N om Aldebaran
 12  14   Månen 3° S om Jupiter
 15  15   Månen 12° S om Pollux
 18  11   Venus 6° N om Aldebaran
 18  15   Månen 6° S om Regulus
 21  02   Merkurius 3° N om Aldebaran
 22  12   Månen 0,005° N om Spica. Ockultation, synlig i sydöstra Asien, Indonesien,
        Nya Guinea, nordöstra Australien samt Stilla Havet.
 23  11   Månen 4° S om Saturnus
 23  20   (6) Hebe i opposition, magn = 9,6
 25  05   Merkurius 1,5° N om Venus
 25  13   Månen 7° N om Antares
 27  11   Merkurius 2° N om Jupiter
 28  22   Venus 1,0° N om Jupiter

Juni 2013

(lägg till en timme för att få sommartid)

 d  t m

 8  16:56  Nymåne
 16  18:24  Månen i 1:a kvarteret
 23  12:32  Fullmåne
 30  05:54  Månen i 3:e kvarteret

 9  23   Månen fjärmast, avstånd 406486 km
 23  12   Månen närmast, avstånd 356991 km

 7  03   Månen 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 10  12   Månen 5° S om Venus
 11  00   Månen 6° S om Merkurius
 11  21   Månen 12° S om Pollux
 12  18   Merkurius i max östlig elongation, 24°
 14  21   Månen 6° S om Regulus
 18  21   Månen 0,1° N om Spica. Ockultation, synlig i norra Sydamerika, Atlanten,
        västra och södra Afrika samt Madagaskar.
 19  17   Jupiter i konjunktion med solen
 19  18   Månen 4° S om Saturnus
 20  19   Merkurius 1,9° S om Venus
 21  06:04  Sommarsolstånd
 22  00   Månen 7° N om Antares
 23  02   Venus 5° S om Pollux

Juli 2013

(lägg till en timme för att få sommartid)

 d  t m

 8  08:14  Nymåne
 16  04:18  Månen i 1:a kvarteret
 22  19:16  Fullmåne
 29  18:43  Månen i 3:e kvarteret

 7  02   Månen fjärmast, avstånd 406490 km
 21  21   Månen närmast, avstånd 358401 km

 2  01   Pluto i opposition
 4  08   Månen 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 5  16   Solen fjärmast, 1,016708 a.e.
 5  08   Månen 3° N om Aldebaran
 6  13   Månen 4° S om Mars
 9  20   Merkurius i undre konjunktion med solen
 11  00   Månen 7° S om Venus
 12  03   Månen 6° S om Regulus
 16  05   Månen 0,3° N om Spica. Ockultation, synlig i Stilla Havet, Hawaii
        samt Mellanamerika.
 17  02   Månen 3° S om Saturnus
 19  10   Månen 7° N om Antares
 20  01   (8) Flora i opposition, magn = 8,7
 22  06   Venus 1,2° N om Regulus
 22  07   Mars 0,8° N om Jupiter
 30  10   Merkurius i max västlig elongation, 20°
 31  15   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)

Augusti 2013

(lägg till en timme för att få sommartid)

 d  t m

 6  22:51  Nymåne
 14  11:56  Månen i 1:a kvarteret
 21  02:45  Fullmåne
 28  10:35  Månen i 3:e kvarteret

 3  10   Månen fjärmast, avstånd 405833 km
 19  02   Månen närmast, avstånd 362264 km
 31  01   Månen fjärmast, avstånd 404881 km

 1  14   Månen 3° N om Aldebaran
 3  23   Månen 4° S om Jupiter
 4  02   (3) Juno i opposition, magn = 9,0
 4  05   Merkurius 7° S om Pollux
 4  12   Månen 5° S om Mars
 5  04   Merkurius 7° S om Pollux
 5  09   Månen 12° S om Pollux
 5  10   Månen 4° S om Merkurius
 6  05   Vesta i konjunktion med solen
 8  09   Månen 6° S om Regulus
 10  03   Månen 5° S om Venus
 12  10   Månen 0,6° N om Spica. Ockultation, synlig i Asien, Japan, norra Indonesien
        samt västra Stilla Havet.
 12  19   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 13  09   Månen 3° S om Saturnus
 15  17   Månen 7° N om Antares
 16  18   (7) Iris i opposition, magn = 7,9
 18  02   Ceres i konjunktiion med solen
 19  13   Mars 6° S om Pollux
 24  22   Merkurius i övre konjunktion med solen
 27  03   Neptunus i opposition
 27  22   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 28  21   Månen 3° N om Aldebaran
 31  18   Månen 4° S om Jupiter

September 2013

(lägg till en timme för att få sommartid)

 d  t m

 5  12:36  Nymåne
 12  18:08  Månen i 1:a kvarteret
 19  12:13  Fullmåne
 27  04:55  Månen i 3:e kvarteret

 15  18   Månen närmast, avstånd 367391 km
 27  19   Månen fjärmast, avstånd 404308 km

 1  16   Månen 12° S om Pollux
 2  11   Månen 6° S om Mars
 5  14   Venus 1,8° N om Spica
 6  15   Månen 5° S om Merkurius
 8  16   Månen 0,8° N om Spica. Ockultation, synlig i nordöstra Nordamerika,
        norra Atlanten, södra Grönland, Island, Europa, västra Ryssland,
        norra Afrika samt Arabiska halvön.
 8  22   Månen 0,4° S om Venus. Ockultation, synlig i Stilla Havet samt
        södra Sydamerika.
 9  18   Månen 2° S om Saturnus
 11  23   Månen 7° N om Antares
 20  01   Venus 4° S om Saturnus
 22  21:44  Höstdagjämning
 24  06   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 24  19   Merkurius 0,8° N om Spica
 25  05   Månen 3° N om Aldebaran
 28  10   Månen 5° S om Jupiter
 29  00   Månen 12° S om Pollux

Oktober 2013

(lägg till en timme för att få sommartid)

 d  t m

 5  01:35  Nymåne
 12  00:02  Månen i 1:a kvarteret
 19  00:38  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen, störst 01:50 sommartid (76 %).
        Synlig i västra Asien, Afrika, Europa, Nordamerika och Sydamerika.
 27  00:40  Månen i 3:e kvarteret

 11  00   Månen närmast, avstånd 369814 km
 25  15   Månen fjärmast, avstånd 404557 km

 1  07   Månen 7° S om Mars
 2  00   Månen 6° S om Regulus
 3  15   Uranus i opposition
 6  23   Månen 3° N om Merkurius
 7  05   Månen 1,9° S om Saturnus
 8  13   Månen 5° N om Venus
 9  04   Månen 7° N om Antares
 9  11   Merkurius i max östlig elongation, 25°
 10  20   Merkurius 5° S om Saturnus
 14  23   Mars 1,0° N om Regulus
 16  17   Venus 1,6° N om Antares
 22      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 21  15   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 22  13   Månen 3° N om Aldebaran
 25  23   Månen 5° S om Jupiter
 26  08   Månen 12° S om Pollux
 29  09   Månen 6° S om Regulus
 30  02   Månen 6° S om Mars

November 2013

 d  t m

 3  13:50  Nymåne. Total solförmörkelse, synlig i Mellanöstern, Afrika
        utom sydligaste spetsen, södra Europa, östra Nordamerika
        och nordöstra Sydamerika. Total i Gabon, Kongo, Uganda,
        Kenya, Etiopien, samt över Atlanten.
 10  06:57  Månen i 1:a kvarteret
 17  16:16  Fullmåne
 25  20:28  Månen i 3:e kvarteret

 6  10   Månen närmast, avstånd 365361 km
 22  11   Månen fjärmast, avstånd 405443 km

 1  09   Venus i max östlig elongation, 47°
 1  21   Merkurius i undre konjunktion med solen
 2  08   Månen 0,8° N om Spica. Ockultation, synlig i Europa utom sydvästra delen samt Asien.
 4      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 5  12   Månen 7° N om Antares
 6  13   Saturnus i konjunktion med solen
 7  02   Månen 8° N om Venus
 17  20   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 17  23   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 18  04   Merkurius i max västlig elongation, 19°
 18  21   Månen 3° N om Aldebaran
 22  06   Månen 5° S om Jupiter
 22  16   Månen 12° S om Pollux
 25  17   Månen 6° S om Regulus
 26  05   Merkurius 0,8° S om Saturnus
 27  17   Månen 6° S om Mars
 29  18   Månen 0,9° N om Spica. Ockultation, synlig i norra Stilla Havet, Nordamerika samt
        norra Mellanamerika.

December 2013

 d  t m

 3  01:22  Nymåne
 9  16:12  Månen i 1:a kvarteret
 17  10:28  Fullmåne
 25  14:48  Månen i 3:e kvarteret

 4  11   Månen närmast, avstånd 360067 km
 20  00   Månen fjärmast, avstånd 406269 km

 1  11   Månen 1,3° S om Saturnus. Ockultation, synlig i Antarktis.
 1  23   Månen 0,4° N om Merkurius. Ockultation, synlig i allra östligaste Asien, Japan,
        Stilla Havet samt Hawaii.
 6  01   Månen 8° N om Venus
 6  20   Venus lyser klarast
 14  00   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 15  05   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 16  04   Månen 3° N om Aldebaran
 19  08   Månen 5° S om Jupiter
 19  23   Månen 12° S om Pollux
 21  18:11  Vintersolstånd
 23  00   Månen 5° S om Regulus
 26  04   Månen 5° S om Mars
 27  04   Månen 1,1° N om Spica. Ockultation, synlig i norra Skandinavien, större delen
        av Ryssland, Kazakstan, Kirgisistan, Mongoliet samt norra Kina.
 29  02   Månen 0,9° S om Saturnus. Ockultation, synlig i allra sydostligaste Afrika,
        södra Indiska Oceanen samt Antarktis.
 29  07   Merkurius i övre konjunktion med solen
 30  09   Månen 7° N om Antares

Läs även hur du laddar föremål med månens magiska kraft.

Läs även månens gudar och gudinnor.

Läs även Månens symbolik

Läs även Ta ner månen – meditation