Skillnaden mellan besvärjelser och ritualer

Besvärjelser och ritualer är ett återkommande ämne i en häxas liv. Men vad är då skillnaden dem emellan?

ritual

En ritual är en cermoni eller någonting man gör återkommande i en specifik ordning på en specifik tidpunkt/i samband med en specifik händelse. Det finns många slags ritualer inom alla religioner; vigsel, välsignelse, dop, konfirmation är så kallade religiösa cermonier utförda som en ritual. Det finns ritualer som snuddar in på magi – kanske för att de är så ”hedniska” att de blir mystifierade och det är inte sällan som gränserna överlappas eller att ritualer och besvärjelser kombineras. Ritualer vänder sig mer mot de gudomliga makterna än en endivids önskan för manifestation.

John_William_Waterhouse_-_Magic_Circle

En besvärjelse/formel är att med ett speciellt recept på olika saker kombinerat med ord manupilera manifestation man själv önskar åstadkomma.

Det var lite kort om skillnaden.

Annonser